Artikelen door ML redacteur

Dorpsfilms Lioessens

Eind 2019 kreeg dorpsgenoot en vrijwilliger van het Fries Film Archief Feike van der Zee van Jannie en Fokke van […]

Nieuwsbrief Fêste Grûn

Nieuwsbrief jan 2020. Met dit nieuwsblad wil stichting Fêste Grûn de verenigingen dorpsbelangen informeren en op de hoogte houden van […]

Bomenkap in Morra

Het is u wellicht niet opgevallen, maar afgelopen week zijn er jammer genoeg maar noodzakelijk in Morra een aantal karakteristieke […]

Sjoelen in de Stikel

De activiteitencommissie van Morra organiseert eens in de 2 weken sjoelen in dorpshuis de Stikel. Tijdens deze sjoel avonden wordt […]

65 jaar getrouwd

Jan en Doetsje Holwerda- van der Wagen waren zaterdag 21 december jl. 65 jaar getrouwd. Een briljanten huwelijk! Jan en […]