Bloembollen voor 2021

Om van 2021 een fleurig jaar te maken heeft de dorpsraad van Lioessens bloembollen geplant op een aantal plekken in het dorp.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Jaarwisseling 20/21

Dit jaar zal de jaarwisseling er anders uit gaan zien. De gemeente is hier inmiddels druk mee bezit en informeert via haar website, facebook en instagram. Hieronder staan de links naar deze bronnen.

https://www.facebook.com/noardeastfryslan/photos/a.530496577435669/970420660109923/

https://www.instagram.com/p/CHINXgIHobP/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling

Met name de groepen die het carbidschieten en het vuurwerk organiseren worden opgeroepen deze informatie goed te lezen.

Kneuzenkaatsen 2020

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Gouden huwelijksjubileum Teake en Sietske

Teake en Sietske Klimstra uit Lioessens kijken en luisteren met hun kinderen en kleinkinderen naar de serenade van muziekkorps Advendo die hen vrijdagavond 4 september jl werd gebracht ter ere van hun 50 jarig huwelijk. Natuurlijk waren er ook buurt- en dorpsgenoten die deze feestelijke klanken niet wilden missen en het bruidspaar, op afstand, feliciteerden.

Zonnebloemen groeien boven het hoofd

Jan J Holwerda uit Lioessens is iedere dag weer blij verrast bij het aanschouwen van de vele zonnen tellende zonnebloem. Meer dan twintig stuks aan één plant. ‘’Dat dit allemaal uit één pitje kan groeien, onvoorstelbaar!’ Aldus de negentigjarige Lioessemer.

Diensten op zondag

snein 27 septimber: startsnein om 10.30 oere op it sportfjild

freed 20 novimber: Sirkelslag Kids om 19.00 oere de Gearkomst

freed 5 febrewaris: Sirkelslag Young om 19.00 oere de Gearkomst

Openlucht Kerkdienst

Spelletjescircuit de Griffel Lioessens/Morra

Het schooljaar is teneinde ook voor de kinderen van basisschool de Griffel te Lioessens/Morra. Op het schoolplein werd het feestelijk ingeluid met het zogenaamde snoepgooien door de kinderen van groep acht. Vrijdagmorgen 3 juli was er een spelletjescircuit uitgezet op het sportveld ‘Tusken de Doarpen’. ook dit hadden de leerlingen van groep acht georganiseerd. Tussen de spelen door was er een pauze met drinken en wat lekkers en als afsluiting van de morgen een lekker broodje hamburger.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Stichting Welzijn Het Bolwerk

 
Ferbynt en beweecht minsken”,

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. 
En dat was de laatste maanden best even zoeken nadat we ook in Friesland te maken kregen met de corona maatregelen.
Vrij snel hebben we de knop om kunnen zetten en niet meer gekeken naar wat niet meer kon maar veel meer naar waar we mogelijkheden zagen.

Dat heeft o.a. geresulteerd in een platform op onze website waar we lieten zien welke initiatieven er op landelijk en lokaal niveau allemaal werden gerealiseerd ten tijde van de corona om mensen met elkaar te verbinden.
Ook zijn er een viertal belteams opgericht en hebben wij hiermee honderden mensen telefonisch kunnen bereiken en aandacht kunnen geven voor de vragen die zij hadden. Deze belrondes werden en worden nog steeds zeer gewaardeerd.

Vanaf half juni zijn de vrijwilligers van Stichting Welzijn Het Bolwerk ook weer meer inzetbaar en kunnen we als team onze werktaken weer gaan opbouwen, zij het met de corona maatregelen in ons achterhoofd. 

Naast onze reguliere aandachtsgebieden zoals samenlevingsopbouw, ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg organiseren wij in het kader van preventie diverse trainingen en cursussen. Tevens geven wij actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in dorpen en wijken. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften en initiëren van hieruit projecten voor en/of met de inwoners. 

Ook voor de komende zomermaanden en daarna proberen wij hier invulling aan te geven, wellicht ook in uw dorp. 

Neem eens een kijkje op onze website en facebookpagina. Hier vind u een overzicht van onze projecten, trainingen en actuele ontwikkelingen.

Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker), 

Namens het hele team van Stichting Welzijn Het Bolwerk,

Algemene gegevens:
Bezoekadres : Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
(wegens corona voor bezoek graag eerst bellen, open van 9:00 tot 12:30 uur) 

Postadres      : Postbus 93, 9100 AB Dokkum
Telefoon : 0519 – 29 22 23

Mail           : info@het-bolwerk.eu
Site         : www.het-bolwerk.eu 

Vlasroute dit jaar vernieuwd en coronaproof

BLIJE/EE – De vlasroute ‘Follow the Blue Line’ gaat dit jaar in vernieuwde vorm door. ‘Follow the Blue Line’ vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen. Na twee succesvolle edities is dit de derde keer dat de vlasroute in Noordoost-Friesland wordt gehouden.

Het was in eerste instantie onzeker of de vlasroute dit jaar wel door kon gaan. De voorbereidingen waren al in volle gang, maar het coronavirus gooide roet in het eten. ,,Gelukkig hadden we de vlasroute nog niet afgelast. Het valt niet onder een ‘evenement’ omdat er geen vergunning voor nodig is. Bovendien verspreiden de mensen zich langs de route van ruim dertig kilometer over diverse locaties en op verschillende dagen. Op die manier kunnen we de anderhalve meter afstand goed bewaken. Nu de campings weer open gaan en ook de boekingen in de Bed & Breakfasts weer beginnen te lopen zijn we blij dat we toeristen deze zomer wat leuks kunnen bieden’’, stelt organisator Nynke Runia die met haar ambachtelijke katoendrukkerij Kleine-Lijn in Blije één van de deelnemers van de route is. 

Drie vlasvelden 

In december werden de vrijwilligers van de Vlasroute nog blij verrast met een bonuscheque van het Iepen Mienskips Fûns van 2028 euro. Voor Nynke en de andere vrijwilligers een stimulans om extra energie te steken in de editie van 2020 die op 20 juni van start gaat. Zo zijn er dit jaar maar liefst drie vlasvelden ingezaaid met vezelvlaszaad, te weten in Blije, Ternaard en Engwierum. Café Veldzicht in Metslawier is tijdens de vlasdagen geopend voor een bakje koffie met iets lekkers erbij of een hapje eten. Mooie bijkomstigheid is dat dit eetcafé onlangs compleet vernieuwd is. 

Demonstraties op afspraak

Eveneens nieuw is vlechtwerker Douwe van der Weij uit Blije die laat zien hoe je eendenkorven kunt vlechten met vlas en riet. Hij vervangt Gjalt de Groot die dit jaar net als Hein Sterk niet meer van de partij is tijdens de vlasroute. Vlasmuseum It Braakhok is wel geopend voor publiek, maar demonstraties zijn vanwege de coronamaatregelen alleen mogelijk op afspraak. Bijzonder is dat de route dit jaar wordt afgesloten met een prachtig nieuw vlasveld in Engwierum, bij akkerbouwbedrijf Timpelsteed waar een kijkje in de boerderijwinkel uiteraard niet mag ontbreken. 

Meer informatie

De start van de route is bij Kleine-Lijn, ambachtelijke textieldrukkerij met winkel en theetuin. Hier ontvang je de nieuwe flyer met tips en informatie. De eerste vlasdag is op zaterdag 20 juni en gaat elke zaterdag door tot en met 1 augustus. Meer informatie, onder andere over de bloeiende vlasvelden, is te vinden op www.vlasroute.nl