Stichting Welzijn Het Bolwerk

 
Ferbynt en beweecht minsken”,

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. 
En dat was de laatste maanden best even zoeken nadat we ook in Friesland te maken kregen met de corona maatregelen.
Vrij snel hebben we de knop om kunnen zetten en niet meer gekeken naar wat niet meer kon maar veel meer naar waar we mogelijkheden zagen.

Dat heeft o.a. geresulteerd in een platform op onze website waar we lieten zien welke initiatieven er op landelijk en lokaal niveau allemaal werden gerealiseerd ten tijde van de corona om mensen met elkaar te verbinden.
Ook zijn er een viertal belteams opgericht en hebben wij hiermee honderden mensen telefonisch kunnen bereiken en aandacht kunnen geven voor de vragen die zij hadden. Deze belrondes werden en worden nog steeds zeer gewaardeerd.

Vanaf half juni zijn de vrijwilligers van Stichting Welzijn Het Bolwerk ook weer meer inzetbaar en kunnen we als team onze werktaken weer gaan opbouwen, zij het met de corona maatregelen in ons achterhoofd. 

Naast onze reguliere aandachtsgebieden zoals samenlevingsopbouw, ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorg organiseren wij in het kader van preventie diverse trainingen en cursussen. Tevens geven wij actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in dorpen en wijken. Wij sluiten aan bij signalen en behoeften en initiëren van hieruit projecten voor en/of met de inwoners. 

Ook voor de komende zomermaanden en daarna proberen wij hier invulling aan te geven, wellicht ook in uw dorp. 

Neem eens een kijkje op onze website en facebookpagina. Hier vind u een overzicht van onze projecten, trainingen en actuele ontwikkelingen.

Henk Jaap Bakker (Mienskipswurker), 

Namens het hele team van Stichting Welzijn Het Bolwerk,

Algemene gegevens:
Bezoekadres : Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
(wegens corona voor bezoek graag eerst bellen, open van 9:00 tot 12:30 uur) 

Postadres      : Postbus 93, 9100 AB Dokkum
Telefoon : 0519 – 29 22 23

Mail           : info@het-bolwerk.eu
Site         : www.het-bolwerk.eu 

Skoalle Moarre/Ljussens wer los

Moandeitemoanne 11 maaie gienen nei in perioade fan acht wiken de doarren fan ús basisskoalle de Griffel  wer iepen. Wol mei ynachtnimming fan alle rigels fansels . Bern geane yn faze’s wer nei harren eigen groep. Moandei wie it de beurt oan de bern fan groep 2,4 en 6 en 8. Tiisdei geane de oneven nûmers. In pear entûsjaste memmen hiene juster soarge foar dit spandoek om alle juffen te betankjen foar harren stipe mei thúswurk de ôfrûne twa moannen. Juf Alie en juf Henny op de foto en ek fansels foar de oare juffen dy’t al yn harren groepen wienen. Fierders noch Sietske-Marije en Iris op de foto, sy sitte yn de even nûmers dy’t hjoed wer los meie.

Herdenking gevallenen

Ondanks alle beperkende maatregelen werd in Lioessens op 4 mei om 20.00 uur stilgestaan bij alle gevallenen in oorlogstijd. De kleine en korte bijeenkomst was indrukwekkend.

De krans namens de bewoners van Morra en Lioessens.
De bloemen namens de gemeente Noard-East Fryslân

Reparatie walbeschoeiing van de Moarsterfeart

It gjit oan. Eindelijk is er begonnen met de walbeschoeiing van de Moasterfeart. De walbeschoeiing krijgt een update en er worden 2 nieuwe steigers geplaatst.

Afhaal de Griffel Lioessens

Het lijkt alsof hier porties maaltijden kunnen worden afgehaald. De bittere ernst is toch dat het om lesstof gaat. Iets wat we begin van dit jaar niet voor mogelijk hadden gehouden.  Juf Alie van der Veen heeft haar best gedaan om voor alle leerlingen van haar groepen drie en vier , passende en leuke lesstof klaar te leggen die door ouders en leerlingen bij het ‘loket’ van basisschool de Griffel te Lioessens kunnen worden afgehaald.

Verkoop actie viooltjes

Ondanks de coronacrisis zijn er toch viooltjes dit jaar aan de man gebracht. In Morra konden ze opgehaald worden op de hoek bij de bank zoals op bijgaande foto’s te zien is.

Afgelasting Koningsdag en Bevrijdingsfeestweek

In verband met de nieuwe maatregelen van de overheid kunnen we helaas maar begrijpelijk definitief een streep zetten door Koningsdag en de Bevrijdingsweek. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer als vanouds vieren, we houden jullie op de hoogte.

De Oranjeverenigingen en het 5 mei Comité van Morra- Lioessens.

Klokken van hoop

Op woensdag 18 en 25 maart en op 1 april zullen in het hele land de klokken geluid worden van 19.00 tot 19.15 uur.

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Meer informatie over dit mooie en bijzondere initiatief is te vinden op www.klokkenvanhoop.nl

Brief burgemeester ivm Corona

page1image422734752

Beste inwoners en ondernemers van Noardeast-Fryslân,

We beleven bijzondere tijden nu het coronavirus ook voor ons in Noardeast-Fryslân zorgt voor ingrijpende aanpassingen in het dagelijks leven. In de eerste plaats wil ik in deze brief laten weten dat ik meeleef met iedereen die het hierdoor moeilijk heeft.

 • Het is naar als je zorgen hebt over de gezondheid van jezelf of van een naaste. Het kunnen eenzame tijden zijn als je voorlopig uit voorzorg geen bezoek mag ontvangen, omdat je vanwege leeftijd of ziekte al kwetsbaar bent. Inwoners die hiermee te maken hebben wens ik alle sterkte.
 • Is jouw beroep cruciaal voor de samenleving? Jouw belangrijke werk gaat door, mogelijk zelfs onder moeilijke omstandigheden. Mijn respect en grote dank voor je inzet!
 • Ben je ondernemer? Ook dan zijn er mogelijk zorgelijke tijden aangebroken. Door het naleven van de maatregelen, lever je een wezenlijke bijdrage en ook daarvoor is dankbaarheid zeker op zijn plaats.
 • Succes als je de komende periode thuiswerkt. Er wordt flexibiliteit en verantwoordelijkheid van je gevraagd. Het zal niet altijd makkelijk zijn; zeker niet als je het werk nu moet combineren met de zorg voor kinderen.Laten we niet vergeten: alle maatregelen dienen een belangrijk doelJouw gezondheid en die van jouw naasten staan voorop! De maatregelen kunnen vervelend zijn, maar toch wil ik je op het hart drukken om ze goed op te volgen. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus sneller wordt ingedamd. Voor iedereen geldt:
 • Blijf kalm, door naleving van de maatregelen krijgt het virus minder kans;
 • Volg daarbij zorgvuldig de adviezen van het Rijk en het RIVM. Lees de betrouwbare informatievan deze officiële instanties, want er zijn berichten in omloop die niet kloppen;
 • Daarbij wil ik je vragen bij het boodschappen doen uit te gaan van goede bevoorrading.Hamsteren is echt niet nodig en het is niet sociaal. Juist nu moeten we op elkaar passen!Ik wens iedereen wijsheid en moed voor de komende tijd. Ik heb vertrouwen in de veerkracht van de inwoners en ondernemers van Noardeast-Fryslân!

  Mei hertlike groetnis,

  Johannes Kramer
  Burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân