Afhaal de Griffel Lioessens

Het lijkt alsof hier porties maaltijden kunnen worden afgehaald. De bittere ernst is toch dat het om lesstof gaat. Iets wat we begin van dit jaar niet voor mogelijk hadden gehouden.  Juf Alie van der Veen heeft haar best gedaan om voor alle leerlingen van haar groepen drie en vier , passende en leuke lesstof klaar te leggen die door ouders en leerlingen bij het ‘loket’ van basisschool de Griffel te Lioessens kunnen worden afgehaald.

Verkoop actie viooltjes

Ondanks de coronacrisis zijn er toch viooltjes dit jaar aan de man gebracht. In Morra konden ze opgehaald worden op de hoek bij de bank zoals op bijgaande foto’s te zien is.

Afgelasting Koningsdag en Bevrijdingsfeestweek

In verband met de nieuwe maatregelen van de overheid kunnen we helaas maar begrijpelijk definitief een streep zetten door Koningsdag en de Bevrijdingsweek. Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer als vanouds vieren, we houden jullie op de hoogte.

De Oranjeverenigingen en het 5 mei Comité van Morra- Lioessens.

Klokken van hoop

Op woensdag 18 en 25 maart en op 1 april zullen in het hele land de klokken geluid worden van 19.00 tot 19.15 uur.

Waarom klokken luiden?
* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.
* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.
* Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Meer informatie over dit mooie en bijzondere initiatief is te vinden op www.klokkenvanhoop.nl

Brief burgemeester ivm Corona

page1image422734752

Beste inwoners en ondernemers van Noardeast-Fryslân,

We beleven bijzondere tijden nu het coronavirus ook voor ons in Noardeast-Fryslân zorgt voor ingrijpende aanpassingen in het dagelijks leven. In de eerste plaats wil ik in deze brief laten weten dat ik meeleef met iedereen die het hierdoor moeilijk heeft.

 • Het is naar als je zorgen hebt over de gezondheid van jezelf of van een naaste. Het kunnen eenzame tijden zijn als je voorlopig uit voorzorg geen bezoek mag ontvangen, omdat je vanwege leeftijd of ziekte al kwetsbaar bent. Inwoners die hiermee te maken hebben wens ik alle sterkte.
 • Is jouw beroep cruciaal voor de samenleving? Jouw belangrijke werk gaat door, mogelijk zelfs onder moeilijke omstandigheden. Mijn respect en grote dank voor je inzet!
 • Ben je ondernemer? Ook dan zijn er mogelijk zorgelijke tijden aangebroken. Door het naleven van de maatregelen, lever je een wezenlijke bijdrage en ook daarvoor is dankbaarheid zeker op zijn plaats.
 • Succes als je de komende periode thuiswerkt. Er wordt flexibiliteit en verantwoordelijkheid van je gevraagd. Het zal niet altijd makkelijk zijn; zeker niet als je het werk nu moet combineren met de zorg voor kinderen.Laten we niet vergeten: alle maatregelen dienen een belangrijk doelJouw gezondheid en die van jouw naasten staan voorop! De maatregelen kunnen vervelend zijn, maar toch wil ik je op het hart drukken om ze goed op te volgen. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus sneller wordt ingedamd. Voor iedereen geldt:
 • Blijf kalm, door naleving van de maatregelen krijgt het virus minder kans;
 • Volg daarbij zorgvuldig de adviezen van het Rijk en het RIVM. Lees de betrouwbare informatievan deze officiële instanties, want er zijn berichten in omloop die niet kloppen;
 • Daarbij wil ik je vragen bij het boodschappen doen uit te gaan van goede bevoorrading.Hamsteren is echt niet nodig en het is niet sociaal. Juist nu moeten we op elkaar passen!Ik wens iedereen wijsheid en moed voor de komende tijd. Ik heb vertrouwen in de veerkracht van de inwoners en ondernemers van Noardeast-Fryslân!

  Mei hertlike groetnis,

  Johannes Kramer
  Burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân

Woonvisie gemeente

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen.

Korte vragenlijst

Via een korte vragenlijst horen we graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. U kunt binnen 10 minuten eenvoudig aangeven welke kansen, kwaliteiten of problemen u ziet. We zijn blij met uw hulp; alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

De uitkomsten delen we in april via onze website.

Ga naar de vragenlijst of lees meer over de Woonvisie

Twirre thema avond lokaal voedsel

Op 25 februari staat lokaal voedsel centraal bij de derde Twirre bijeenkomst. De stand van zaken omtrent de Twirre streekmarkt van 21 maart komt aan bod, een korte film, een quiz en er is een proeverij van streekproducten. 
Marinthe de Hek van de Slow Food Youth Network Fryslân is veel bezig met projecten rond lokale voeding, maar kijkt in verband met haar opleiding tot gedragswetenschapper veel naar ons consumentengedrag. Waarom is het zo moeilijk om een duurzame leefstijl vast te houden in een maatschappij die ingericht is op juist een niet-duurzame leefstijl en welke elementen spelen daarin mee? Heb je overal invloed op? Hoe kun je beter keuzes maken die bij een meer biodiverse leefstijl past? Is het een kwestie van willen of kunnen?
De korte film ‘Onsje Minder’ (2019) is het verhaal van Boer Sjoerd uit Jorwert. Hij licht in deze korte film zijn visie toe op zijn permacultuurtuin en hoe die zich verhoudt tot de hedendaagse voedselketen.
Het is naast kennis van anderen ook interessant om te kijken hoeveel kennis er in de zaal zit. Heleentje Swart van Circulair Friesland daagt het publiek uit in een pubquiz over lokaal eten en circulariteit. Gedurende de avond wordt je verwend met een proeverij van streekproducten door Wiebe de Jong, chef kok en patissier uit Dokkum. 
De bijeenkomsten zijn voor alle bewoners; boer, burger, ondernemer, ambtenaar, van de gemeente Noardeast Fryslân. Op de website van Twirre kun je volgen welke initiatieven allemaal ontwikkeld zijn. De werkgroep wil mensen aansporen om zelf in actie te komen en samenwerking te zoeken met elkaar in plaats van naar elkaar te wijzen om zo samen een gezondere leefomgeving te creëren.
De bijeenkomst op 25 februari start om 19:30 uur en vanaf 19:00 uur zijn de deuren van Theaterkerk Nes, waar de bijeenkomst plaatsvindt,  geopend. Het is noodzakelijk dat geïnteresseerden zich opgeven in verband met de proeverij. Dit kan via www.twirredochmei.nl


75 jaar bevrijding Morra Lioessens

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Om dat te vieren organiseren de Dorpsbelangen en Oranjeverenigingen van Morra en Lioessens een feestweek voorafgaand aan en op 5 mei met allerlei evenementen. Wij hebben hiervoor een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Nadere informatie over de invulling van deze feestweek volgt wanneer de plannen concreter worden.

Enquête Woonvisie

Wonen in uw dorp of wijk: wat moet er veranderen of blijven?

Geacht inwoners van Morra en Lioessens,

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst horen we graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Ook andere informatie (bijvoorbeeld vanuit de Oanheakker, het woningmarktonderzoek en richtlijnen vanuit het Rijk en de provincie) wordt meegenomen in de Woonvisie.

Korte vragenlijst

Wilt u in de maand februari de online vragenlijst voor ons invullen? Dat kan vanaf maandag 3 februari aanstaande. U kunt binnen 10 minuten aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet.

Dat kan via deze link: www.kaw.nl/vragenlijstwoonvisie

We zijn blij met uw hulp; alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en medewerking!

Nieuwjaarsfeest

Zaterdag 18 januari organiseerden de Oranjeverenigingen van Morra en Lioessens een Nieuwjaarsfeest voor de inwoners van beide dorpen. Dit feest werd georganiseerd in de nieuwe werkplaats van loonbedrijf Dijkstra te Morra. Vanaf half 5 ‘s middags kon men de afgelopen feestdagen en goede voornemens van dit jaar met elkaar bespreken onder het genot van een drankje. De achtergrondmuziek werd verzorgd door feest DJ DTF. In de loop van de avond schroefde DTF het volume van de muziek meer en meer omhoog en gingen de voetjes van de vloer tot laat in de avond. Het was een zeer geslaagde avond en de Oranjeverenigingen willen de inwoners van Morra en Lioessens dan ook hartelijk bedanken voor een ieders aanwezigheid!!!