Vaccineren in Noardeast Fryslân

Onderstaand bericht werd op dinsdag 2 februari gepubliceerd. Daarnaast werd ook duidelijk dat er binnenkort een vaccinatielocatie in Dokkum zal komen. Zodra daar nieuws over is zullen we dat ook hier vermelden.

Ale Hansma

Ale Hansma. Op deze foto bezig als wilsterflapper. Goudplevieren vangen. Nu is het verboden. Hansma was en van de laatsten die en vergunning had. Hij had lokvogels op de grond en bootste met een fluitje het geluid na, om zo de vogeltjes te lokken.

Corona vaccinatie en vervoer

Binnenkort wordt begonnen met het vaccineren. Waar we deze vaccinatie krijgen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat het voor ouderen uit onze dorpen die niet over zelfstandig vervoer beschikken lastig kan zijn.
Er zijn mogelijkheden om met een taxi te gaan, zonder hiervoor het volle bedrag te betalen. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met www.noordoosthelpt.nl of met http://het-bolwerk.eu.
De WMO voorziet indien nodig in de mogelijkheid om goedkoop taxivervoer te krijgen.
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mail naar info@moarre-ljussens.frl, of vraag uw buren.