Geslaagde culinaire Bijbelse wandeltocht

Bûtenwei te Moarre bakt er op los

Een van meest gezellige buurten van Moarre-Ljussens is de Bûtenwei. Ondanks dat de Bûtenwei tijdens het dorpsfeest dit jaar met de buurtversiering net naast de prijzen greep, hield dat de buurt niet tegen om weer een BBQ te organiseren. Net als vorige edities werd het vlees uit Ternaard gehaald. De twee Deejay’s Klaas (Kip) en Bote hadden dit keer binnen het uur een mooi stukje muziek ter plaatse. Zelfs het weer werkte mee. Kortom, alle ingrediënten waren aanwezig voor weer een gezellige avond!

Websitebeheerders weer bijeen

Vanavond zijn we als websitebeheerders weer  bijeen geweest. Wat hebben we een prachtige site en wat zijn er al veel leuke zaken aangeleverd! De verschillende activiteiten staan al op de site en houden we actueel. Nu de basis klaar is willen we ook andere dingen uit onze dorpen laten zien. We gaan verder aan de slag met foto’s, geschiedenis en natuurlijk de dorpsbewoners zelf. Hun dagelijkse leven, maar ook zeker de bijzonderheden!  Alle reden om vaak terug te komen op de site. Heeft u ideeen, bezoekt u een activiteit of iets heel anders, aarzel dan niet en mail naar: info@moarre-ljussens.frl. U kunt natuurlijk ook zelf een foto posten op instagram.

Kinderen van ‘De Griffel’ Moarre-Ljussens bakken voor Brazilië

Donderdagochtend 6 juli vertrokken alle kinderen van basisschool de Griffel naar veertien bakadressen in het dorp om te bakken voor het goede doel. Vorige jaren was dit voor Edukans. Nu werd er gebakken voor een project in Brazilië waar Maybritt en Marwin Boonstra, leerlingen van de Griffel, vorig jaar met hun ouders naar toe zijn geweest.

Missão Horeb is de naam van het project.  Missão staat voor missie. Uit de sloppenwijken worden kinderen opgevangen; ze krijgen ze een goede maaltijd en er wordt verteld over het evangelie.

Ook is er 24 uurs  opvang van kinderen die tijdelijk even niet door hun familie kunnen worden onderhouden. Hier kunnen zij, tijdelijk kort- of langdurig, veilig en liefdevol wonen en opgroeien.

Mooie ouder-kind kaatspartij

Op 22 juni organiseerde kaatsvereniging Warber Bliuwe een ouder kind partij. Hier deden maar liefst 35 parturen aan mee. Elk kind kaatste met een ouder, oom/tante, pake of oudere broer of zus. Het was een prachtige avond.

Steun Stichting Aap

Als groot dierenliefhebber steunt onze dorpsgenoot Krit Georges projecten, bijvoorbeeld stichting Aap.

Op dit moment zamelt ze zo veel als mogelijk oude cartridges en oude gsm’s in. Stichting Aap krijgt een vergoeding voor al wat ingeleverd wordt. Het geld komt ten goede van de dieren.

Hierbij de oproep om oude cartridges en oude gsm’s bij Krit in te leveren. 1x per kwartaal levert ze alles in, de 1e keer is 30 juni.

Werkzaamheden ovonde Moarre in volle gang

Er wordt druk gewerkt aan de ovonde bij Moarre. Deze ovonde zal hopelijk de verkeersveiligheid ten goede komen. Voor de zomer zal de ovonde klaar zijn.

Zandprinses was in Moarre-Ljussens

Op zondag 28 mei was de zandprinses Rosa van der Vijver, samen met Wouter Smeding en band te gast in de Gereformeerde Kerk te Lioessens.Een prachtige middagdienst verzorgd door de Menorahcommissie.

Vanaf 13.15 uur kwamen de bezoekers binnen druppelen. Voor alle kinderen waren er heerlijke waterijsjes. Ondanks het warme weer zat de kerk bomvol.

Jurre Bakker en Willianne Wijtsma waren de kinderen van de dienst. Zij lazen het gedicht “Jezus gaat naar de Hemel” voor en staken de kaarsjes van de Menorahkandelaar aan.

De muzikale omlijsting was in handen van Wouter en band. Wat een mooie harmonie in stemmen en muziek. Prachtige liederen die dan ook uit volle borst werden meegezongen. De Zandprinses liet bij haar eerste optreden de Schepping tot leven komen. De kinderen mochten hardop roepen als ze wisten welk dier ze schilderde. Dat deden de kinderen dan ook vol enthousiasme.

Na de collecte kwam er nog een zandschildering van Rosa en die ging over kaarsjes in de kelder. Het was erg indrukwekkend om naar te kijken, wat een kunst, wat een talent!
Als slotlied werd gezongen 10.000 redenen. 10.000 redenen voor Dankbaarheid. Dankbaar dat we Rosa en Wouter konden verwelkomen in Morra Lioessens.

De Menorahcommissie kan terugkijken op een zeer geslaagde dienst.

Viswedstrijd Moarre uitgesteld

De jaarlijkse viswedstrijd te Moarre is uitgesteld. Op de geplande datum is ook een kaatswedstrijd. De woordvoerster van de  activiteitencommissie te Moarre, Irene Cuperis, laat desgevraagd weten dat de viswedstrijd dit jaar wel wordt gehouden, maar naar een betere datum wordt gezocht.

De altijd populaire viswedstrijd staat bekend om de vele prijzen die te winnen zijn. Niet alleen degene met de eerste gevangen vis valt in de prijzen, maar ook met de grootste en de meeste vissen gaan met tassen vol prijzen naar huis. Dit alles in twee categorieën, de jeugd en de ouderen. Na de wedstrijd kan iedereen napraten over zijn of haar visvangkunsten in dorpshuis De Stikel.

Zodra de nieuwe datum bekend, zal dat op deze website bekend worden gemaakt.