Bakkers gezocht!

Vanuit de school wordt het project Kinderwerk-Horeb gesteund. Er zijn daarvoor bakadressen nodig, tot nu toe zijn er nog maar drie adressen waar kinderen kunnen bakken. Er zijn nog 9 te gaan. Graag uw medewerking, misschien is iemand uit familie- of kennissenkring een optie?! Een keer in de twee jaar komen we als school in actie voor een project. Meestal is dit een Edukans project, deze keer kiezen we voor Kinderwerk – Horeb.

Zoals u weet zijn de ouders van Maybritt en Marwin Boonstra actief betrokken bij Kinderwerk – Horeb.  Dit project heeft als roeping kinderen die in uitzichtloze situaties leven weer hoop te geven.  In verband hiermee willen we op donderdag 6 juli een feestelijke bakactie organiseren voor Kinderwerk-Horeb, waar alle kinderen aan deelnemen. U krijgt er later meer informatie over.

Hiervoor hebben we in elk geval 12 adressen nodig, waar de kinderen onder leiding van een heit, mem, pake of beppe iets bakken wat later verkocht kan worden; de verkoop van de gebakken artikelen vindt plaats om 17.00 uur in het speellokaal van school. Voor meer informatie en opgave kunt u mailen met: deriffel@gmail.com

Rosa de Zandprinses komt naar Ljussens!

Zondag 28 mei 14.00 uur komt de zandprinses Rosa van der Vijver samen met Wouter Smeding en band bij ons in de gereformeerde kerk in Lioessens. De zandprinses is een dochter van de zandtovenaar, Gert van der Vijver.

Het belooft een spetterende dienst te worden. Jurre Bakker en Willianne Wijtsma zijn deze middag kinderen van de dienst. Ze lezen een gedichtje voor en mogen helpen met collecteren.
Het wordt zondag  tropisch warm zoals het nu lijkt. Kom verkoeling zoeken in de kerk tussen 14.00 en 15.15 uur. Voor alle kinderen zijn er ijsjes om af te koelen.
We hopen dat jullie allemaal komen! Neem je vader, moeder, heit en mem, opa, oma, pake en beppe, vrienden en vriendinnen mee om de zandprinses haar kunsten te bewonderen.

Koken op één van de mooiste plekjes van Fryslân

Op 14 juni van 18:00-21:00 uur organiseert programma ‘de Garnalefabryk’ een kookworkshop aan de dijk door Erna Brouwer van kookstudio@home in het Garnalenfabriekje in Moddergat. Wil jij op deze unieke locatie geïnspireerd raken door een proeverij uit de mediterrane geef je dan op voor deze workshop. Kom met je partner, vrienden, broer, zus, vriendin, moeder of alleen en sluit je aan voor een gezellige avond aan de dijk in Moddergat.

Gezelligheid, dat vindt Erna van kookstudio@home belangrijk. ‘Mijn gerechten zijn niet moeilijk te maken, ik vind het leuk als mensen thuis vertellen dat ze weer eens iets anders hebben gemaakt maar het gaat mij vooral om de sfeer. Het is geweldig om mensen mooie momenten te geven’ aldus Erna Brouwer.   

De kookworkshops van Erna vinden altijd plaats op unieke locaties in Fryslân zoals Poutsma Staete aan de dijk tussen Wierum en Ternaard, Unia Zathe in Ee of ‘It Dreamlân’ in de natuurgebieden in de buurt van Kollumerpomp.  

Het Garnalenfabriekje past dan ook perfect in dit rijtje volgens Anke Bijlsma programmeur van het fabriekje in Moddergat. Samen met Klaas Laansma schreef Anke Bijlsma ‘Programma de Garnalefabryk’ waarin ze als doel hebben om activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de omgeving, lokale betrokkenheid stimuleren en de trots van het Waddengebied doorgeven. Naast ‘serieuze’ avonden over de geschiedenis, de natuur en cultuur passen hier ook ontspannen avondjes tussen zoals deze kookworkshop van Erna Brouwer van Kookstudio@Home die overigens zelf ook alweer meer dan 13 jaar in de omgeving woont.

Heb jij zin in een gezellige avond op een unieke locatie waar je kunt genieten van gerechten zoals kip en garnalenspiesjes, humus met groenten, brood met tapas, lekkers in filodeeg en nog veel meer geef je dan voor 26 mei op via info@garnalefabryk.nl. Maximaal aantal deelnemers is 25 personen.

 

Glascontainer verhuisd naar sportveld

De glascontainer uit Morra is verhuisd naar het sportveld. Vanaf nu kan het glas daar naartoe gebracht worden. Er wordt nog gekeken of de glasbak een beter plekje kan krijgen op het sportveld.

Geslaagde garageverkoop in Moarre

Op zaterdag 13 mei hield Moarre een geslaagde garageverkoop. Al vroeg in de ochtend kwamen de eerste koopjesjager al van heinde en ver op zoek naar verborgen schatten.

In heel het dorp hadden inwoners hun koopwaar tentoongespreid. Ondanks de dreiging van regen hield dat mensen niet tegen om overal even langs te lopen. Enkelen hadden zoveel gekocht dat deze hun koopwaar met een veekar moesten ophalen later die ochtend. Tegen enen in de middag kwam dan toch de regen en kon iedereen schuilen in het dorpshuis De Stikel met een natje en een droogje. Een geslaagde opzet!

Bijnamen

Zoals in de meeste dorpen en buurtschappen worden er vaak bijnamen bedacht voor mensen. Zo ook in Moarre-Ljussens. Deze, bij de redactie bekende, Moarster viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Het lijkt erop dat zijn echte verschijning overeenkomsten vertoont met het stripfiguur Gargamel (uit De Smurfen). In ieder geval: van harte gefeliciteerd!

Interview Gerben Teitsma over samenwerking Partoer

Waarom is het handig om Partoer in te schakelen? Wie kunnen dit beter uitleggen dan de mensen die met ons te maken hebben gehad. Daarom zet het Friese onderzoeks- en adviesbureau regelmatig een persoon centraal die vertelt over de ervaringen met Partoer. Deze keer is dat voorzitter Gerben Teitsma van het project It Nije Doarp in Moarre-Ljussens.

,,It Nije Doarp Moarre Ljussens is ongeveer drie jaar geleden opgezet na een oproep van Partoer. Zij waren bij wijze van een experiment op zoek naar een dorp in een krimpregio om initiatieven op te zetten. Wij hebben ons daarvoor aangemeld. Op dat moment stond nieuwbouw of renovatie van sociale huurwoningen in de kleinere dorpen op losse schroeven. Daar wilden wij een stokje voor steken. Samen met Partoer, TWA Architecten, Urban Image en woningcorporatie Thús Wonen hebben we een brainstormsessie gehouden om te kijken hoe we dit probleem wilden aanpakken.’’

Intermediair

,,We hebben veel aan de adviezen van consultant Jan Rodenhuis van Partoer gehad. Op een gegeven moment wilden wij een eigen corporatie oprichten. Vanuit zijn ervaringen met soortgelijke projecten in andere dorpen heeft hij ons gewezen op de risico’s en de valkuilen. Toen we eenmaal hadden besloten om toch weer in gesprek te gaan met woningcorporatie Thús Wonen fungeerde Jan Rodenhuis als intermediair tussen beide partijen. Hij heeft ons ook gewezen op de punten waar wij op moesten letten met het aanvragen van subsidies, onder andere bij het Iepen Mienskipsfûns. En zo bleef hij ons gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor ons was Partoer een onmisbare schakel bij het realiseren van dit project.’’

Wij zijn maar ‘gewone’ burgers

,,Dankzij goede gesprekken met de woningcorporatie zijn ze uiteindelijk overstag gegaan. Op korte termijn krijgen we er twee levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen bij op de braakliggende kavel in Ljussens. Zij hebben geluisterd naar onze argumenten die wij goed onderbouwd hadden aan de hand van een enquête die we in het dorp hebben gehouden. Ik zou mensen die – net als ons – een idee hebben voor hun dorp, aanraden om Partoer in te schakelen. Wij zijn maar ‘gewone’ burgers met een enthousiast idee, maar weten vaak niet hoe we moeten beginnen. Bij Partoer weten ze dat wel. Wij zijn dan ook dik tevreden over de samenwerking met Partoer. Dat staat als een paal boven water.’’

Wens komt uit voor Morra-Lioessens met nieuwe woningen

MORRA/LIOESSENS – Het dorp Lioessens krijgt op korte termijn twee levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de braakliggende kavel aan de Kamp in Lioessens. Dit heeft woningcorporatie Thús Wonen besloten na overleg met de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’. Het nieuws werd donderdagavond 30 maart aan de bewoners bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering.

Ondanks de krimpverwachting zet Thús Wonen zich graag in voor het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad in Lioessens. Vanuit de projectgroep is nadrukkelijk de wens uitgesproken voor nieuwe huurwoningen voor de ouderen uit het dorp. ,,Wy binne hjir superbliid mei. We ha hjir in pear jier efteroan sitten en ha der alles oan dien om dit foar inoar te krijen’’, stelt Gerben Teitsma van projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’.

Woningbehoefte van ouderen

Beide partijen zijn het er over eens dat het realiseren van nieuwbouw antwoord geeft op een urgente woningbehoefte van ouderen en zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Door de kleine schaal heeft dit project ook een positieve impact op de leefomgeving en de uitstraling van het dorp.

Ondanks het realiseren van twee nieuwbouwwoningen, houdt Thús Wonen vast aan de strategie om de komende jaren gepast terug te groeien in het aantal woningen. Omdat Thús Wonen zich graag inzet voor een ‘zachte landing’ van de krimp betreft het in het project ‘It Nije Doarp’ geen traditionele keuze voor sloop en vervangende nieuwbouw. ,,In dit project kiezen we ervoor om voor de sloop uit te bouwen. Woningen worden in overleg met de Dorpsbelangen pas gesloopt als er sprake is van structurele vraaguitval’’, aldus Leonie Lammers van Thús Wonen.

De bouw van de woningen is eind 2018, begin 2019 gepland. De leden van de projectgroep ‘It Nije Doarp’ hadden gevraagd gebruik te maken van het zogenaamde ‘maatwerkbeleid’ van Thús Wonen. De woningcorporatie gaat hierin mee omdat het dorp actief is op het gebied van leefbaarheid en haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor een goed woonklimaat, nu en in de toekomst. De verschillende partijen blijven hierover samen met de gemeente Dongeradeel in gesprek.

It Nije Doarp

In 2014 is de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ gestart – onder leiding van het Friese advies- en onderzoeksbureau Partoer – met als doel de strijd tegen krimp aan te gaan. Inmiddels blijkt het dorp een voorbeeld te zijn voor andere dorpen. Naast het realiseren van deze levensloopbestendige woningen is de projectgroep ‘It Nije Doarp’ ook bezig om de dorpen energiezuiniger te maken. Dankzij een netwerk van vrijwilligers is er onder de noemer ‘Omsjen nei elkoar’ zorg voor iedereen en kan op tijd professionele hulp ingeschakeld worden. Verder wordt er goed samengewerkt met de gemeente Dongeradeel om ervoor te zorgen dat het terrein van de voormalige zuivelfabriek weer toonbaar wordt gemaakt. Gerben Teitsma: ,,Dat is ek in projekt wêr’t wy ús yn fêstbite. En wy litte net earder los foardat wy ús doel berikt hawwe.’’

Voor meer informatie over het project ‘It Nije Doarp’, zie www.moarre-ljussens.frl

‘Een website om trots op te  zijn’

MOARRE/LJUSSENS – De tweelingdorpen Moarre en Ljussens hebben een nieuwe website waar ze trots op kunnen zijn. Dat stelt de projectgroep bestaande uit Marije van der Meer, Klaas de Haan en Jornt Ozenga. Samen met tekstschrijver Klasina van der Werf uit Ee en websitebouwer Convident hebben zij de afgelopen maanden hard gewerkt om een toegankelijke, overzichtelijke website te maken.

,,Met het project It Nije Doarp werken wij als dorpsbewoners samen aan een leefbare woonomgeving voor jong en oud. Een nieuwe website hoort daar bij’’, aldus Jornt Ozenga. Hij heeft de nieuwe website onlangs gepresenteerd aan de dorpsbewoners van Moarre. Op de site is veel informatie te vinden over de dorpen, het project It Nije Doarp en er zijn speciale rubrieken voor foto’s, nieuws en activiteiten. Komende donderdag kunnen ook de bewoners van Ljussens het resultaat bewonderen tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang in De Gearkomst.

De website is uiteraard geschikt gemaakt voor mobiele telefoons en de berichten kunnen eenvoudig gedeeld worden via Twitter en de Facebooksite van Moarre-Ljussens. Andersom is het ook mogelijk om via Instagram foto’s te ‘posten’ die vervolgens meteen op de website zijn te zien. Zo blijven dorpsbewoners op een laagdrempelige manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun dorp.

De nieuwe website is een initiatief van de dorpsbelangen van Moarre en Ljussens. Aanleiding was dat er drie verschillende websites waren die voor verwarring zorgden. Deze sites worden nu doorgelinkt naar de nieuwe zodat er één website is waar inwoners van beide dorpen terecht kunnen voor alle informatie. De dorpen willen met de nieuwe website samen optrekken en op deze manier de vindbaarheid van de dorpen verbeteren.

Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Zie www.moarre-ljussens.frl

Tonielferieniging Ljussens spilet ‘Yn’e prizen’

LJUSSENS – De Ljussemer toanielploech ‘Mei Nocht foar ’t ljocht’ hat freed 17 en sneon 18 febrewaris wer garant stien foar twa noflike jûnen toaniel. Se spilen it stik “Yn’e prizen”, in fleurich stik fan Henk Sloots.

Beide jûnen wie de seal moai beset en koene de minsken genietsje fan in kluchtige komeedzje. Gerben Hoekstra regisearre it stik foartreflik. De ynstekster wie Sjoerdtje Bakker-Visser. Foar it grimearjen soarge Jikke Sytsma. Margriet Wytsma soarge foar lûdeffekten.

It stik spile him ôf yn it hûs fan Geart en Bertha Bonkema. We kamen yn ’e kunde mei dit stel doe’t se krekt de strjitpriis yn’e postkoadelotterij wûn hiene. Tenminsten, as Geart net ferjitten hie harren op te jaan. Geart doarde dit net te fertellen oan Bertha en besike gau oan jild te kommen.

Doe’t de tante fan Bertha, in rike widdo, op besite kaam, rûkte Geart syn kâns. Hij frege syn buorman Piter te helpen. Mar Sjouk, Piter syn frou, goaide sûnder dat se der erch yn hie, hieltyd roet yn it iten. It waard noch in hiele toer om dit goed ôfrinne te litten.