Wens komt uit voor Morra-Lioessens met nieuwe woningen

MORRA/LIOESSENS – Het dorp Lioessens krijgt op korte termijn twee levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de braakliggende kavel aan de Kamp in Lioessens. Dit heeft woningcorporatie Thús Wonen besloten na overleg met de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’. Het nieuws werd donderdagavond 30 maart aan de bewoners bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering.

Ondanks de krimpverwachting zet Thús Wonen zich graag in voor het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad in Lioessens. Vanuit de projectgroep is nadrukkelijk de wens uitgesproken voor nieuwe huurwoningen voor de ouderen uit het dorp. ,,Wy binne hjir superbliid mei. We ha hjir in pear jier efteroan sitten en ha der alles oan dien om dit foar inoar te krijen’’, stelt Gerben Teitsma van projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’.

Woningbehoefte van ouderen

Beide partijen zijn het er over eens dat het realiseren van nieuwbouw antwoord geeft op een urgente woningbehoefte van ouderen en zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Door de kleine schaal heeft dit project ook een positieve impact op de leefomgeving en de uitstraling van het dorp.

Ondanks het realiseren van twee nieuwbouwwoningen, houdt Thús Wonen vast aan de strategie om de komende jaren gepast terug te groeien in het aantal woningen. Omdat Thús Wonen zich graag inzet voor een ‘zachte landing’ van de krimp betreft het in het project ‘It Nije Doarp’ geen traditionele keuze voor sloop en vervangende nieuwbouw. ,,In dit project kiezen we ervoor om voor de sloop uit te bouwen. Woningen worden in overleg met de Dorpsbelangen pas gesloopt als er sprake is van structurele vraaguitval’’, aldus Leonie Lammers van Thús Wonen.

De bouw van de woningen is eind 2018, begin 2019 gepland. De leden van de projectgroep ‘It Nije Doarp’ hadden gevraagd gebruik te maken van het zogenaamde ‘maatwerkbeleid’ van Thús Wonen. De woningcorporatie gaat hierin mee omdat het dorp actief is op het gebied van leefbaarheid en haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor een goed woonklimaat, nu en in de toekomst. De verschillende partijen blijven hierover samen met de gemeente Dongeradeel in gesprek.

It Nije Doarp

In 2014 is de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ gestart – onder leiding van het Friese advies- en onderzoeksbureau Partoer – met als doel de strijd tegen krimp aan te gaan. Inmiddels blijkt het dorp een voorbeeld te zijn voor andere dorpen. Naast het realiseren van deze levensloopbestendige woningen is de projectgroep ‘It Nije Doarp’ ook bezig om de dorpen energiezuiniger te maken. Dankzij een netwerk van vrijwilligers is er onder de noemer ‘Omsjen nei elkoar’ zorg voor iedereen en kan op tijd professionele hulp ingeschakeld worden. Verder wordt er goed samengewerkt met de gemeente Dongeradeel om ervoor te zorgen dat het terrein van de voormalige zuivelfabriek weer toonbaar wordt gemaakt. Gerben Teitsma: ,,Dat is ek in projekt wêr’t wy ús yn fêstbite. En wy litte net earder los foardat wy ús doel berikt hawwe.’’

Voor meer informatie over het project ‘It Nije Doarp’, zie www.moarre-ljussens.frl

‘Een website om trots op te  zijn’

MOARRE/LJUSSENS – De tweelingdorpen Moarre en Ljussens hebben een nieuwe website waar ze trots op kunnen zijn. Dat stelt de projectgroep bestaande uit Marije van der Meer, Klaas de Haan en Jornt Ozenga. Samen met tekstschrijver Klasina van der Werf uit Ee en websitebouwer Convident hebben zij de afgelopen maanden hard gewerkt om een toegankelijke, overzichtelijke website te maken.

,,Met het project It Nije Doarp werken wij als dorpsbewoners samen aan een leefbare woonomgeving voor jong en oud. Een nieuwe website hoort daar bij’’, aldus Jornt Ozenga. Hij heeft de nieuwe website onlangs gepresenteerd aan de dorpsbewoners van Moarre. Op de site is veel informatie te vinden over de dorpen, het project It Nije Doarp en er zijn speciale rubrieken voor foto’s, nieuws en activiteiten. Komende donderdag kunnen ook de bewoners van Ljussens het resultaat bewonderen tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang in De Gearkomst.

De website is uiteraard geschikt gemaakt voor mobiele telefoons en de berichten kunnen eenvoudig gedeeld worden via Twitter en de Facebooksite van Moarre-Ljussens. Andersom is het ook mogelijk om via Instagram foto’s te ‘posten’ die vervolgens meteen op de website zijn te zien. Zo blijven dorpsbewoners op een laagdrempelige manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun dorp.

De nieuwe website is een initiatief van de dorpsbelangen van Moarre en Ljussens. Aanleiding was dat er drie verschillende websites waren die voor verwarring zorgden. Deze sites worden nu doorgelinkt naar de nieuwe zodat er één website is waar inwoners van beide dorpen terecht kunnen voor alle informatie. De dorpen willen met de nieuwe website samen optrekken en op deze manier de vindbaarheid van de dorpen verbeteren.

Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Zie www.moarre-ljussens.frl

Tonielferieniging Ljussens spilet ‘Yn’e prizen’

LJUSSENS – De Ljussemer toanielploech ‘Mei Nocht foar ’t ljocht’ hat freed 17 en sneon 18 febrewaris wer garant stien foar twa noflike jûnen toaniel. Se spilen it stik “Yn’e prizen”, in fleurich stik fan Henk Sloots.

Beide jûnen wie de seal moai beset en koene de minsken genietsje fan in kluchtige komeedzje. Gerben Hoekstra regisearre it stik foartreflik. De ynstekster wie Sjoerdtje Bakker-Visser. Foar it grimearjen soarge Jikke Sytsma. Margriet Wytsma soarge foar lûdeffekten.

It stik spile him ôf yn it hûs fan Geart en Bertha Bonkema. We kamen yn ’e kunde mei dit stel doe’t se krekt de strjitpriis yn’e postkoadelotterij wûn hiene. Tenminsten, as Geart net ferjitten hie harren op te jaan. Geart doarde dit net te fertellen oan Bertha en besike gau oan jild te kommen.

Doe’t de tante fan Bertha, in rike widdo, op besite kaam, rûkte Geart syn kâns. Hij frege syn buorman Piter te helpen. Mar Sjouk, Piter syn frou, goaide sûnder dat se der erch yn hie, hieltyd roet yn it iten. It waard noch in hiele toer om dit goed ôfrinne te litten.

 

Doede Douma laat oude foto’s van Ljussens en Moarre zien

LJUSSENS – Doede Douma komt komend weekend naar de Sint Petruskerk van Ljussens om foto’s te laten zien over de geschiedenis van de dorpen Ljussens en Moarre. Ook worden er foto’s getoond van de strenge winter van 1979.

Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 16.00 uur  of op zondagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur. Er is koffie met wat lekkers verkrijgbaar en ook wordt voor de lunch wordt gezorgd.

Nieuwe cd Anneke Douma uit Ljussens: pure nostalgie

De Friese zangeres Anneke Douma is vooral bekend van nummers als It Woanskip en Bonkefeart. Maar ze heeft veel meer in haar mars. Dat ze een zangeres van formaat is bewijst ze met haar nieuwste cd ‘In libben fol muzyk’.

De nieuwe cd van Anneke Douma is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Oud-dorpsgenoot Sjerk Faber – net als Anneke geboren en getogen in Ljussens – speelt vanaf zijn vijfde jaar accordeon en had altijd al de wens om nog eens met Anneke Douma te spelen. Na het horen van het nummer ‘Bylden van myn berne jierren’ belde hij haar op om te vragen of ze dat eens met hem wilde spelen. Na een leuk gesprek over ‘vroeger’ spraken ze met elkaar af. ,,Ik wol net mear mei elkenien spylje en ik stel hege eisen. It moat klopje’’, stelt de Friese zangeres. Sjerk had toetsenist Roel van der Veen meegenomen en al snel kwamen de mooiste nummers uit de lange carrière van Anneke Douma voorbij. Samen kwamen ze op het idee om een reis door de tijd te maken uit het muzikale leven van Anneke Douma. Met dochter Agnes Sambrink als achtergrondzangeres en Hans Sambrink als drummer erbij was het combo compleet. ,,Wy binne wiis mei inoar. Collega’s binne hiel belangryk. Sûnder goeie begelieding bin ik neat.’’

Anneke koestert het succes dat ze met nummers als It Woanskip en Bonkefeart heeft gehad, maar mede gezien haar leeftijd (Anneke is 72 jaar) vond ze het tijd om een andere weg in te slaan. De nummers die ze met dit combo speelt zijn misschien voor het grote publiek onbekender, maar minstens zo mooi en komen prachtig tot hun recht in het muzikale programma en op de bijbehorende cd. Het Friestalige album bevat 13 nummers waarbij de nostalgie centraal staat. Dit komt goed tot uiting in de luisterliedjes ‘Myn berteplak’, ‘As ik tink oan dy jierren’ en ‘It âldershûs’. Deze liederen zijn heel eenvoudig, maar daardoor puur. Ook snellere liedjes als ‘Padampadam’ en ‘It lytse kafee’ ontbreken niet. Anneke haar persoonlijke favoriete nummer is  ‘It daget yn Fryslân’. ,,Sa sjoch ik Fryslân. Ik fiel my in Fries, ik hâld fan dit lân.’’

‘In libben fol muzyk’ is met stip de mooiste cd die Anneke Douma op haar naam heeft staan.,,Dizze cd is oars, mar dochs werkenber. Alle moaie ferskes stean der op. Ik bin hjir oergrislik grutsk op.’’ Initiatiefnemer en accordeonist Sjerk Faber omschrijft het album als ‘ingetogen sjiek’. Dat er nu een prachtige cd ligt met zijn naam erop, dat had hij nooit verwacht. De eerste reacties zijn lovend.,,Eins moat eltsenien dy’t fan Fryslân hâldt, dizze cd yn hûs ha’’, zegt Anneke.

Anneke Douma hoopt samen met ‘haar’ combo nog in vele kerkjes en theaterzalen te spelen met het twee uren durende luisterprogramma. ,,Dit is gjin kroechmuzyk. Dy tiid haw ik hân. Dit is muzyk foar in noflike sneintemiddei. Dat past no by myn doelgroep.’’  Anneke zit inmiddels al 57 jaar in het artiestenvak. Ze verwierf bekendheid bij het toentertijd zeer populaire orkest van de virtuoze accordeonist Pier Sambrink, De Sambrinco’s. De Friese zangeres is nog niet van plan om te stoppen. ,,Sjongen heart by my. Krekt as sykheljen. It leafst stjer ik yn it harnas.’’

Moarre en Ljussens werken samen aan nieuwe website: www.moarre-ljussens.frl

Als tweelingdorpen zijn Morra en Lioessens (in het Fries Moarre en Ljussens) sociaal en maatschappelijk aan elkaar gebonden en vanuit die wetenschap trekken we veel met elkaar op. Met het project It Nije Doarp werken de dorpsbewoners samen aan een leefbare woonomgeving voor jong en oud. Een nieuwe website (www.moarre-ljussens.frl) hoort daar bij.

In maart wordt de nieuwe website gepresenteerd aan de dorpsbewoners. Samen met tekstschrijver Klasina van der Werf uit Ee en websitebouwer Convident hebben Marije Dekema, Klaas de Haan, Elly de Groot en Jornt Ozenga de afgelopen maanden hard gewerkt om een toegankelijke, overzichtelijke website te maken. Op de site is veel informatie te vinden over het dorp en ook is er een aparte rubriek voor foto’s, nieuws en activiteiten.

Uiteraard is de website ook geschikt gemaakt voor mobiele telefoons en kunnen de berichten eenvoudig gedeeld worden via de Facebooksite van Moarre en Ljussens. Andersom is het ook mogelijk om via Instagram foto’s te delen die vervolgens op de website zijn te zien.

Op de foto: Klaas de Haan, Marije Dekema en Jornt Ozenga discussiëren over hoe de nieuwe website er uit moet zien. Foto: Klasina van der Werf