Dorpenpartij 2017 jeugd te Morra-Lioessens

Vrijdag 7 juli werd vanaf 17.00 uur de sportdag, ook wel de dorpenpartij genoemd, verkaatst, dit jaar op het kaatsveld van k.v. ‘Warber Bliuwe’ in Morra omdat het kaatsveld van Anjum dit jaar niet kon worden gebruikt. Voor deze partij hadden zich 82 jeugdkaats(t)ers opgegeven, verdeeld over elf dorpen en de stad.

 

Onder goede kaatsomstandigheden werd er met inzet gestreden om de geldprijzen, die beschikbaar gesteld waren door de kaatsfederatie Dongeradeel. Totaal waren er zeven categorieën, waarin werd gekaatst.

In de categorie van de jongste jeugd – de welpen – waren er bij de jongens 4 en bij de meisjes 5 parturen.

Bij de jongens ging de 1e prijs naar Morra met Jan Willem Cuperus en Jelle Jan Dijkstra. De 2e prijs ging naar Dokkum met Mient Schregardus, Dirk Boonstra en Stijn de Haas. Bij de meisjes gingen de kransen naar Oosternijkerk met Richtsje Bandstra en Antsje Wiersma. De 2e prijs was hier voor Anjum met Femke Bouma en Fiannah Haaima.

Bij de pupillenjongens waren er maar liefst 7 parturen. Ze kaatsten in 2 poules. Hier kwam uiteindelijk Paesens/Moddergat met Wybren de Jong, Jelle Rense Lei en Kornelis Visser als winnaar uit de bus. De 2e prijs ging naar Morra/Lioessens met Albert Vogel, Daniël Wouda en Folkert Jelmer Visser.

Bij de pupillenmeisjes waren er 6 parturen. Deze kaatsten volgens het Belgische systeem met een finale tussen de beste 2 parturen na 3 wedstrijden. Anjum met Anna Zijlstra, Lyanne Iedema en Leann Wijma werd winnaar in deze categorie. Nummer 2 werd Niawier met Suzanne Allema, Isabella Sijtsma en Janiek Kloostra.

In de categorie van de schooljeugd waren er dit jaar slechts 3 jongensparturen. Na een spannende finale was Oosternijkerk met Rutger Torensma, Jelmer Torensma en Jan Bandstra de winnaar.

Bij de oudste jeugd waren er 4 meisjesparturen. Ternaard won met Marrit Roorda, Fenna Venema en Janna van der Kooi de 1e prijs. De premie was hier voor Morra/Lioessens met Nel Bakker en Christine Spijksma.

De jongens waren met 5 parturen aanwezig en hier kreeg Ternaard met Andries Vlasman en Simon van der Weg de kransen omgehangen. De 2e prijs was voor Metslawier-Oosternijkerk met Dylan Cuperus, Hendrik Willem van der Vorst en Douwe Pieter Kuiper.

Al met al een geslaagde avond met dank aan gastheer kaatsvereniging ‘Warber Bliuwe’ uit Morra-Lioessens.

De uitslagen op een rijtje:

 

Meisjes:1e Ternaard: Marrit Roorda, Fenna Venema, Janna van der Kooi2e Morra/Lioessens: Nel Bakker, Christina Spijksma

Jongens:

 

1e Ternaard: Andries Vlasman en Simon van der Weg2e Metslawier/Oosternijkerk: Dylan Cuperus, Hendrik Willem van der Vorst en Douwe Pieter Kuiper

Schooljongens:

1e Oosternijkerk: Rutger Torensma, Jelmer Torensma en Jan Bandstra

 

Pupillenmeisjes:1e Anjum : Anna Zijlstra, Lyanne Iedema en Leann Wijma2e Niawier : Suzanna Allema, Isabella Sijtsma en Janiek Kloostra

 

Pupillenjongens:1e Paesens/Moddergat: Wybren de Jong, Jelle Rense Lei en Kornelis Visser2e Morra/Lioessens: Albert Vogel, Daniel Wouda en Folkert Jelmer Visser

 

Welpenmeisjes1e Oosternijkerk : Richtsje Bandstra en Antsje Wiersma2e Anjum: Femke Bouma en Fiannah Haaima

 

Welpenjongens 1e Morra: Jan Willem Cuperus2e Dokkum: Mient Schregardus, Dirk Boonstra en Stijn de Haas

 

Glascontainer (weer) verhuisd!

Na een roerige periode is de glascontainer weer in Moarre. In het voorjaar is tijdens de jaarvergadering van het Dorpsbelang stilzwijgend besloten om de glascontainer te verplaatsen van Moarre naar het sportveld. Deze verhuizing is nauwlettend gevolgd door menigeen, de uiteindelijke plek deed, vooral op social media, veel stof opwaaien. De ‘verhuizer’ was zo goochem om de container tussen de fietsenrekken te plaatsen. Fietsbanden en glas is nog nooit echt een goede combinatie geweest. Boze tongen beweren dat lokale fietsenmakers wel eens achter deze schimmige actie zouden kunnen zitten….

Enfin, de container is weer terug en staat (voorlopig) bij dorpshuis De Stikel, wordt vervolgd….

Fantastische playbackshow

Optocht Moarre-Ljussens

Moarre-Ljussens maakt zich op voor het dorpsfeest

Ovonde bij Moarre klaar

Mooie ouder-kind kaatspartij

Op 22 juni organiseerde kaatsvereniging Warber Bliuwe een ouder kind partij. Hier deden maar liefst 35 parturen aan mee. Elk kind kaatste met een ouder, oom/tante, pake of oudere broer of zus. Het was een prachtige avond.

Nog een oproepje voor Stichting Aap!

1 juli a.s gaat Krit Georges de ingezamelde cardridges afleveren in Almere. Er zijn al aardig wat cardridges ingeleverd maar hoe meer hoe beter. 

Stichting Aap is ook op zoek naar een goedwerkende (klop) boormachine, accuboormachine,karabijnhaken in alle maten, petflessen met dop,microvezeldoekjes, potten appelstroop en ongebrande noten.

Wie heeft er in de schuur nog iets liggen en wil het doneren aan Stichting Aap.

Alvast dank namens de dieren van 

Stichting AAP

 

Straatkaatsen toernooi (klik op titel voor meer informatie)

De Griffel ‘spetterende’ musical groep 4,6 en 8