Verslag Jaarvergadering Lioessens 2017

Op 30 maart hebben we als Dorpsbelangen Lioessens onze jaarvergadering gehouden in de Gearkomst. Samen met de activiteitencomissie zijn de jaarpunten doorgenomen. Hoogtepunten van de avond waren de presentatie van onze website en het grote nieuws dat er twee nieuwe seniorenwoningen worden gebouwd! Hier kunt u het verslag van de avond lezen. We hopen u tijdens onze volgende jaarvergadering weer te ontmoeten. Gedurende het jaar zullen we u ook informeren via deze site. 2016 verslag jaarvergadering Lioessens

Zaterdag 13 mei garageverkoop in Moarre van 9.00 tot 13.00 uur

Verkopers zijn te herkennen aan de uitgestoken vlag. Een plattegrond van de deelnemers is te verkrijgen in de ‘Stikel’. Daar is tevens koffie met wat lekkers te verkrijgen. Ook zijn er patat en frites.

Start aanleg ovondes Morra en Anjum 15 mei

Vanaf aanstaande maandag wordt er gestart met de aanleg van de ovondes in Morra en Anjum. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en circa zeven weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is er veel (zwaar) verkeer rondom de kruisingen. Uiteindelijk zullen de ovondes na het weekend van 23 t/m 25 juni in gebruik worden genomen. Hopelijk is de verkeerssituatie dan een stuk veiliger!

 

Krimp is een self fulfilling prophecy

Dit artikel is een kopie van het artikel zoals deze door Finster op Fryslân geplaatst is op hun website.

Het paradijs op aarde bestaat, het heet Moarre-Ljussens en het ligt in Noordoost Friesland.

Met de nieuwe centrale-as snelweg ben je er met een zucht en een scheet. In het dorp waren helemaal geen problemen met de krimp. Totdat de overheid dacht dat dat probleem er wel was. In het Engels hebben ze er een heel mooi woord voor: self fulfilling prophecy. Heb je niks te doen vandaag? Bedenk een probleem wat je daarna kunt oplossen met veel ambtenaren, onderzoekers en geld.

Gevolg van al het doemdenken was dat de woningbouw vast ging inspelen op de krimp. Het trok zich compleet terug uit het dorp waardoor de senioren klem kwamen te zitten in hun woning. Eerder hadden de bewoners van Moarre-Ljussens zelf al allerlei soortgelijke gecreëerde problemen in het basisonderwijs eigenhandig opgelost.  Zonder tussenkomst van dure management klets-praters. Iets waar de leraren, de kinderen en de ouders enorm blij mee zijn. Dus men richtte ook dit keer weer een werkgroep op om ook deze uitdaging aan te pakken met als stok achter de deur het oprichten van een eigen woningbouwvereniging.

Dan is er ook nog de oude melkfabriek, die in handen is gekomen van een Brabantse vastgoedbelegger. Al jaren staat dit gebouw op instorten tot ergernis van de dorpsbewoners. De vastgoedbelegger komt elk jaar met geweldige nieuwe plannen om te kunnen ontsnappen aan gedwongen sloop. De gemeente trapt al jaren in de geweldige plannen, maar de bevolking van Moarre-Ljussens pikt het niet langer en zet druk bij de gemeente om de boel aan te pakken omdat een naastgelegen woning door het uitzicht op de verkrotting onverkoopbaar is.

 

Doarpsfeest Moarre-Ljussens

Op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli en zondag 2 juli is er weer dorpsfeest in Moarre-Ljussens. Het is weer een afwisselend programma; voor elk wat wils!

Vrijdag 30 juni
8:45 uur: Opstellen optocht in de Tsjerkestrjitte te Moarre.
09:00 uur: Start optocht met Advendo en drumband door Moarre-Ljussens, iedereen mag verkleedt in het thema ‘90/’00.
10:15 uur: Gekostumeerde stoelendans in de feesttent.
10:45 uur: Prijsuitreiking versierde optocht en versierde straten.
11:00 uur: Matinee met “Bakker en Niehaus”.
14:00 uur: Kinderspelen: Voor alle kinderen van de basisschool zijn er kinderspelen. Waarbij iedereen natuurlijk aanwezig is.
16:30 uur: Playbackshow.
21:00 uur: Domme jûn; trek je domste/ foute kleding aan voor een gezellige avond met Decibel Music. We rekenen op een volle bak!

Zaterdag 1 juli
09:30 uur: Zeskamp ouderen.
13:30 uur: Vervolg zeskamp ouderen.
17:00 uur: Kinderdisco.
21:00 uur: Muziekavond m.m.v. “Prime Suspect”. We hopen dat u deze avond allemaal present bent, om met elkaar een daverende slotavond te beleven. Komt allen!!!!

Zondag 2 juli
10:00 uur: Gezamenlijke kerkdienst in de feesttent m.m.v. muziekvereniging Advendo.

Kaatsseizoen weer los!

Alhoewel het kaatsseizoen officieel in Moarre-Ljussens op 29 april weer van start is gegaan, heeft deze correspondent het kaatsveld gisteren pas betreden. Onder frisse weersomstandigheden werd er goed gekaatst, door zowel de oudere als jongere leden. Voor de uitslagen en meer informatie over het kaatsen in Moarre-Ljussens verwijs ik u gemakshalve naar de website van onze kaatsvereniging.

Omdat er een krans over was, werd ook de sponsor, de heer Dijkstra (Loonbedrijf Dijkstra) in het zonnetje gezet.

Oude foto’s en krantenknipsels

Van mevrouw Annemarie Tromp-Wiersma uit Niawier kregen we dit krantenknipsel gemaild. In Niawier waren ze op zoek naar oude krantenknipsels en dergelijke en vonden ze dit leuke krantenknipsel over Lioessens.

Toen deze foto in de krant geplaatst is was het 52 jaar geleden, dus zal het rond 1972 zijn geweest. Mevrouw Tromp haar beppe (Jantje Holwerda – Bos) staat op de foto en zal op die foto 6-7 jaar zijn geweest. 1913 was het geboorte jaar van beppe, dus zal deze foto genomen zijn in +/- 1920.

Heeft u ook oude foto’s/ krantenknipsels of nieuwswaardigheden? Mail ze naar info@moarre-ljussens.frl. Er zijn hier meer foto’s te zien.

Elfdorpshuizen fietstocht

Op zaterdag 3 juni vindt weer de jaarlijkse Elfdorpshuizenfietstocht plaats! We rekenen op mooi weer en een grote opkomst.

Ons dorpshuis De Stikel is ook open, u bent van harte welkom!