Oud papier data

Het oud papier wordt op de volgende data opgehaald:

Zaterdag 5 oktober

Zaterdag 2 november

Zaterdag 7 december

Zaterdag 4 januari

Zaterdag 1 februari

Zaterdag 7 maart

Zaterdag 4 april

Vrijdag 1 mei

Vrijdag 5 juni

Vrijdag 3 juli

Vrijdag 7 augustus

Kinderboekenweek 2019: op reis in de bieb!

De 65e editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 tot en met 13 oktober. Het thema van de Kinderboekenweek is Reis mee! Samen met kinderen gaat Bibliotheken Noord Fryslân op reis in kinderboeken waarbij voertuigen een grote rol spelen. 

Tekenen met Linda de Haan
Speciaal voor de Kinderboekenweek komt kinderboekenillustrator Linda de Haan naar diverse locaties van Bibliotheken Noord Fryslân:
– Bibliotheek Kollum, zaterdag 5 oktober om 10.30 uur
– Bibliotheek Dokkum, zondag 6 oktober om 14.00 uur
– Bibliotheek Surhuisterveen, vrijdag 11 oktober om 15.00 uur
Tijdens deze workshop vertelt Linda hoe je een kinderboek maakt en ze leest voor uit één van haar vele prentenboeken: Koning & Koning. Ze gaat ook met de kinderen verhalen bedenken over reizen en dit samen tekenen. Natuurlijk met voertuigen in de hoofdrol! Deze workshop is geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar. Kijk op www.ontdekdebieb.nl voor meer informatie en om je aan te melden.

Leesplezier
Kinderen kunnen niet vroeg genoeg met taal en lezen beginnen. Het is niet alleen goed voor een grotere woordenschat, maar ook voor de algemene taalontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat met vijftien minuten (voor)lezen per dag, een kind ongeveer 1.000 nieuwe woorden per jaar leert. De Kinderboekenweek is dan ook een prachtig moment om dit in praktijk te brengen. In boeken valt zo veel te ontdekken, met een boek kunnen kinderen elke reis maken die ze willen! Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bieb. Kijk ook op www.ontdekdebieb.nl. 

Linda de Haan
Linda heeft veel kinderboeken gemaakt, waaronder Lance & Lot zoeken zich rot en De vrolijke tweeling. Haar boek Koning & Koning maakte een bijzondere reis: het verscheen in twaalf talen en werd zelfs opgevoerd door het nationaal ballet in Mexico. Linda was onlangs ook te zien in Aan ’t zand. In dit tv-programma maakten deelnemers prachtige zandsculpturen. Kijk op www.lindadehaan.com voor meer informatie over Linda en haar boeken.

Fersierde skelter weinen yn Hea

De hiele skoallefakânsje ha se troch de strjitten fan Ljussens riden; de fersierde skelter weinen!  Oanlieding wienen al de optochten fan omlizzende doarpen ein juny en begjin july. Ek wy sels hienen doarpsfeest en dit joech de skoallebern sa’n ynspiraasje dat se sels guons timmere en oanklaaid hawwe. In stik muzyk en it wie hiele dagen feest yn de buorren fan Ljussens. Al dit moais wie te sjen freedtejûn 6 septimber jl. yn Hea.

Sandra schildert stillevens

Meer dan 250 kerken in Friesland waren deze zomer open voor Tsjerkepaad . Ook de Petruskerk te Lioessens deed mee. De kerk was iedere eerste zaterdagmorgen van de maand open voor het publiek. Kunst in de kerk; dit jaar het thema, was ook in Lioessens van toepassing. Dorpsbewoonster Sandra Westerhof heeft veel van haar werk geëxposeerd, ze werkt veel met licht en schaduw en vindt het belangrijk om diepte in een schilderij te creëren.

Kennismaking met nieuwe schooldirecteur Lioessens/Morra

Na het afscheid van directeur A.S. Elsinga afgelopen juni, is het nieuwe schooljaar begonnen met een welkom aan de nieuwe directeur, mevrouw Lammechien Hummel. 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Aan het begin van het schooljaar werd de jaaropening gehouden waarbij ook de kennismaking centraal stond. Met kinderen en (groot)ouders werd er gezongen en geluisterd naar een verhaal. Na afloop was er voor de (groot)ouders gelegenheid om, onder genot van een bakje koffie of thee, kennis te maken met elkaar. Voorheen was mevrouw Hummel werkzaam als adjunct directeur te Ureterp. Ze woont met man en twee zoontjes in Lutjegast.

Prachtige afsluiter van een succesvol kaatsjaar KV Warber Bliuwe

Afgelopen zaterdag stond de slotpartij van KV Warber Bliuwe op de agenda. Deze kaatspartij kaatsten de seniorenleden, de jeugleden en de kneuzen op het kaatsveld Tusken De Doarpen. Al met al stonden er dik 80 kaatsers op de lijst. Sponsoren van deze partij waren Bloemisterij Hogedijken uit Dokkum, Coop Rosier Anjum en Joop Dijkstra Administratiekantoor uit Dokkum. 

Bij de kneuzen stonden er 9 parturen op de lijst. In de finale stond het partuur van Pieter Tjeerd Swart, Kerstin vd Wagen en Sietse Botma tegenover het partuur van Klaas Slagman, Willie Merkus en Auke Elsinga. Door een vliegende zitbal van Kerstin vd Wagen op de stand van 5-5 6-6 kreeg haar partuur aan het einde van de dag de krans omgehangen. Door de bestuursleden van KV Warber Bliuwe werd Pieter Tjeerd Swart tot Koning Kneus verkozen. Verder viel er nog een 3e prijs te noteren voor het partuur van Gerben Swart, Anneke Slagman en Gerben Teitsma. De 1e prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Jelle vd Wagen, Katrin Koschel en Jan Boltjes. De 2e prijs in de verliezersronde werd gewonnen door Jornt Ozenga, Nynke Lode en Theo Schregardus. 

De dames kaatsten deze dag een competitie. Als winnaars kwam het partuur van Jeannet Dijkstra en Jenny Sipma uit de bus. De 2e prijs werd gewonnen door het partuur van Mynke Hoekstra en Janita Rispens.
Bij de heren stonden er 8 parturen op de lijst. De finale ging hier tussen het partuur van Gerben Hein Wijtsma, Iepe Dijkstra en Herald Boonstra en het partuur van Bouwe Stiemsma, Wiebe Westra en Carlo Spielmann. In eenspannende finale wist het partuur van Gerben Hein Wijtsma de partij te winnen op 5-4 6-2.
De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur van Jelle Jaap Stiemsma, Jaap Klijnstra en Jacob Jongeling tegen het partuur van Arjen Soepboer, Jeroen Boonstra en Jan Berend Sipma. De finale werd gewonnen door het partuur van Jelle Jaap Stiemsma op de stand van 5-3 6-6.

Bij de kabouters wonnen Jelmer Faber en Tessa Wouda de 1e prijs. De 2e prijs werd hier gewonnen door Anne Castelein en Doutzen Wijtsma. De lijst van de welpen telde 6 parturen. Hier wisten Frederik Slagman en Nynke van der Leest de krans te winnen. De 2e prijs werd gewonnen door Marwin Boonstra en Arno Johannes Boersma. 
De pupillenwedstrijd werd gewonnen door Nina Mara Dijkstra en Jan Willem Cuperus. De 2e prijs was hier voor Hennianne Boonstra en Jelle Jan Dijkstra. 
Bij de schoolmeisjes stonden 3 parturen op de lijst. Hier wist het partuur van Elisabeth Schregardus en Emma Dijkstra de 1e prijs te winnen.
In de hoogste jeugdklasse schooljongens/jongens won het partuur van Folkert Jelmer Visser en Daniel Wouda de 1e prijs. De 2e prijs werd hier gewonnen door Jacob Klaas Dijkstra en Tjisse Slagman.

Na de wedstrijd werd er nog tot in de late uurtjes nagepraat over het afgelopen succesvolle kaatsjaar. Wij als kaatsvereniging willen alle sponsors en vrijwilligers hartelijk bedanken voor het prachtige kaatsjaar!

Komt er een centrale verkoopplek voor streekproducten in Noardeast Fryslân?

Als het aan de bezoekers van de tweede bijeenkomst van Twirre ligt kun je binnenkort via bijvoorbeeld De Streekboer je eten van de lokale boeren op één centrale plek in Noardeast Fryslân kopen. Dit is één van de ideeën die bedacht is in Theaterkerk Nes waar werkgroep Twirre, boeren, burgers en ondernemers gisteravond bij elkaar bracht om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Om bezoekers van deze avond te inspireren was er een grote diversiteit aan pitchers over o.a. biodiversiteit in het basisonderwijs, lokaal eten kopen bij de boer, ecologisch duurzame tuinen, gezonde bodem en hergebruik van goederen. Na de pitches ging men in gesprek om eigen initiatieven, oftewel huiswerkopdrachten, te formuleren. Het doel is dat deze daadwerkelijk uitgevoerd worden om zo te werken aan een beter milieu en de biodiversiteit van de regio te stimuleren.

Zo zijn bewoners van Wetsens bezig om een bezinningspad aan te leggen die omgeven wordt met bloemen die goed zijn voor insecten, is er in Niawier al volop gezaaid, worden er kennisprojecten over biodiversiteit ingezet op basisscholen en ruimen we met zijn allen steeds vaker de rommel op om te zorgen dat de plastic soep niet nog groter wordt.

Op 22 januari 2020 is de volgende bijeenkomst van de werkgroep. De bijeenkomsten zijn voor alle bewoners; boer, burger, ondernemer, ambtenaar, van de gemeente Noardeast Fryslân. Op de website van Twirre kun je volgen welke initiatieven allemaal ontwikkeld zijn. De werkgroep wil mensen aansporen om zelf in actie te komen en samenwerking te zoeken met elkaar in plaats van naar elkaar te wijzen om zo samen een gezondere leefomgeving te creëren.

Algemene informatie over Werkgroep Twirre:

In werkgroep Twirre zitten Anke Bijlsma – Cultureel ondernemer uit Nes, Klaaske de Groot – Schapenhouder, lid Agrarisch Collectief Waadrâne en docent groen onderwijs uit Raard, Hans Kroodsma – Melkveehouder in Jannum en voorzitter Agrarisch Collectief Waadrâne, Wim Hiemstra namens de Provincie Fryslân en Wini Weidenaar – oorspronkelijk bewoonster uit Niawier en ondernemer. De werkgroep werkt nauw samen met Agrarisch Collectief Waadrâne.

De werkgroep is daarnaast een inspiratiebron voor het Interreg Europe project BIOGOV. Dit Europese project moet in 2020 een advies opstellen op het gebied van biodiversiteit en participatie van burgers voor de omgevingsvisie van Provincie Fryslân waarbij Twirre en de Gemeente Noardeast-Fryslân als een testcase dient.

Kryst inn Ljussens

Koffie in de Petruskerk

Help mee aan een gezonde leefomgeving

Groeien jouw kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes straks op in een gezondere leefomgeving? Als het aan werkgroep Twirre ligt wel. De werkgroep organiseert op 11 september voor de tweede keer een bijeenkomst over een mooiere en gezondere Waadrâne. 


Na de eerste bijeenkomst gingen maar liefst vijftig van de honderd bezoekers naar huis met een huiswerkopdracht. De opdrachten liepen uiteen van meer bloemen in het dorp tot aankopen doen van brood in een papieren zak. Over de uitkomsten hiervan vertelt de werkgroep woensdag 11 september meer. 

Naast een kennisquiz en een optreden van het koor Heusj uit Ferwert o.l.v. Ben Brunt zijn er zes sprekers die in maximaal 6 minuten vertellen hoe zij bijdragen aan een betere wereld. Hoe kunnen ‘onze’ kinderen nu al leren om verantwoord om te gaan met hun omgeving? Daarover vertelt Marjolein Staal van De Klyster. Jacco Rienks van De Streekboer gaat het hebben over lokaal voedsel en Usha Uppal uit Nes gaat pitchen over kringloopdenken in eigen tuin. Na de luistersessie gaan bezoekers met een spreker in dialoog om vervolgens een eigen opdracht te formuleren en thuis aan de slag te gaan met ‘in sûne Waadrâne’. 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via twirredochmei.nl en is gewenst. De bijeenkomst is op 11 september in Theaterkerk Nes (Wiesterwei 2 – Nes). Het koor Heusj start om 19:10 uur en de deuren gaan om 19:00 uur open.