Slotwedstrijd federatie Dongeradeel in Morra-Lioessens

Afgelopen zaterdag organiseerde KV Warber Bliuwe de laatste kaatspartij van de federatie Dongeradeel. DSD stalinrichting uit Dokkum is al jaren trouwe sponsor van deze wedstrijd. Op het warme kaatsveld werden mooie kaatswedstrijden gekaatst. Ook was dit de laatste wedstrijd die meetelde voor de ranking van het Weidenaar-klassement.

Uitslagen

Heren A-Klas
1e prijs: Bouwe Stiemsma
2e prijs: Jan Jacob Klimstra

Heren B-klas
1e prijs: Waatze de Vries, Sjoerd Sonnema en Siemen Zeilinga
2e prijs: Adol Braaksma, Jordy Mossel en Willem Elzinga

Dames
1e prijs: Petra Feenstra, Hanneke Botma en Metsje Zijlstra-Sipma
2e prijs: Margriet Wijtsma, Tineke Terpstra en Antje de Vries

Geslaagde Rommert Zijlstra Partij in Morra-Lioessens

Afgelopen woensdag werd de Rommert Zijlstra Partij weer gekaatst in Morra Lioessens. Sponsor van deze partij is Faber Installatietechniek uit Oosternijkerk. Onder het toeziend oog van het publiek werden er spannende en mooie kaatspartijen gekaatst.

Uitslagen:

A-klas 
1e prijs: Wiebe Dijkstra en Sip Jaap Bos
2e prijs: Sjouke Hylkema en Auke Boomsma

B-klas
1e prijs: Siebe Feenstra, Siebren Dijkstra en Simon Jan Mol
2e prijs: Jan Visser, Tjerk Holwerda en Stephan Overkempe
1e prijs VR: Jan Braaksma, Tjeerd Zeilinga en Jan Pieter Hovinga

Dames
1e prijs: Afke de Vries
2e prijs: Metsje Zijlstra

Schooljeugd
1e prijs: Gerjanna Visser en Jordy Mossel
2e prijs: Petra Feenstra, Nynke de Vries en Antje de Vries

Teatswedstrijd Morra Lioessens

Zaterdag 17 augustus stond voor de 2e keer het teatsen op de agenda van KV Warber Bliuwe. Teatsen houdt in, dat er gekaatst wordt met een tennisracket, of dat er getennist wordt op een kaatsveld. Het is maar hoe je het bekijkt.

Er stonden maar liefst 16 parturen op de lijst, waaruit blijkt dat deze wedstrijd zeer geliefd is onder de dorpsbewoners van Morra Lioessens. Voor deze partij mochten alle leden en niet leden uit onze dorpen zich opgeven. Sponsoren van deze partij waren R. Braaksma Timmerwerken, Swart Agriservice, Jansma Veehandel en Decibel Music.

Uitslag:
1e prijs: Bouwe Stiemsma, Neeltje Visser en Mynke Hoekstra
2e prijs: Jelmer Elzinga, Richard Braaksma en Harmke Dijkstra
3e prijs: Jelle Jaap Stiemsma, Phillipus Dijkstra en Jan Boltjes
4e prijs: Bennie Spijksma, Mink Jelle Zijlstra en Hilda Wissmann
1e prijs VR: Jeroen Boonstra, Ymko Braaksma en Antsje Boonstra
2e prijs VR: Jacob Jongeling, Jan de Haan en Minke Wijtsma
3e prijs VR: Harm Klaas Visser, Herald Boonstra en Anneke Slagman
4e prijs VR: Wilbert Hiemstra, Jaap Klijnstra en Sieger Boonstra

Nachtkeatsen in Morra Lioessens wederom groot succes

Afgelopen vrijdagavond vond, na het succes van vorig jaar, wederom het nachtkeatsen plaats in Morra-Lioessens. Onder prachtige weersomstandigheden startte de wedstrijd om 21:00 uur. Er werd gekaatst met een zachte kaatsbal waardoor er mooie “trik-trak-situaties” onstonden. Op de lijst stonden 14 parturen. Sponsoren van deze wedstrijd waren Verno, B.G.T., DJ Hekwerk en van der Wal Straatwerken uit Sneek. 

De finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur van Jelle Jaap Stiemsma, Jaap Klijnstra en Jan Boltjes en het partuur van Iepe Dijkstra, Jeannet Dijkstra en Gerben Swart. In de finale kon het partuur van Iepe Dijkstra het niet bolwerken tegen het partuur van Jelle Jaap Stiemsma. Jelle Jaap Stiemsma en zijn maten wonnen de finale met 5-3 6-2. Hierdoor won Jan Boltjes voor het eerst in zijn carrière een kaatskrans. Verder waren er nog 3e prijzen voor de parturen van Auke Boomsma, Willem Wijma en Minke Wijtsma en het partuur van Harm Klaas Visser, Herald Boonstra en Jannie van der Weg. 

In de verliezersronde ging het partuur van Jan de Haan, Ype Rispens en Jelle van der Wagen er met de 1e prijs vandoor. In de finale wonnen ze van het partuur van Adol Braaksma, Jacco van Omme en Antsje Boonstra, uitslag 5-4 6-2. De laatste slag viel s’ nachts rond 2:00 uur. Na de tijd was het nog lang gezellig in kaatskantine de “Lêste Stuit”.

De macht fan de blommenpracht!

Zeevrouwen de musical

Graag willen wij u en de dorpen rondom het Lauwersmeer attenderen op de openluchtvoorstelling Zeevrouwen de Musical die deze zomer rondom het Lauwersmeer toert. Een unieke voorstelling in het kader van het 50 jarig bestaan van het Lauwersmeer. 
Onlangs zijn we op Radio Noard East Fryslan geweest en het Fries Dagblad publiceert deze week nog een interview.Voor informatie over de voorstelling kunt u kijken op: www.zeevrouwendemusical.nl. Daar zijn ook de kaarten te bestellen.
De eerste voorstelling in Friesland is komend weekend: Zaterdag 3 augustus in Dokkumer Nieuwe Zijlen, 20.00 uur.De locatie is aan het water tegenover Herberg de Pater aan de Lauwersmeerkant. Herberg de Pater is geopend en er is na afloop een nazit in Herberg de Pater met de spelers en het publiek.Voor andere data en locaties zie de flyer in de bijlage. 
We stellen het op prijs als u dit nieuws aan uw leden, bezoekers, de dorpsbewoners en geïnteresseerden door wilt mailen. En willen u vragen om het op de agenda van uw site te plaatsen of in de dorpskrant. Wij adviseren u alle data en locaties te vermelden of de flyer door te sturen in verband met de vakantieperiode.
Bedankt voor de medewerking en graag tot ziens bij 1 van de voorstellingen!
Vriendelijke groet Team Zeevrouwen de Musical
www.zeevrouwendemusical.nlinfo@zeevrouwendemusical.nl

Maak kennis met ‘de macht fan de blommepracht’

Agrarisch Collectief Waadrâne nodigt in samenwerking met een viertal boeren uit Marrum, Nes, Holwerd en Engwierum buurt- en dorpsbewoners uit om eens een kijkje te komen nemen in de vogelakkers van de desbetreffende boeren. In de maand augustus worden er vier avondexcursies gehouden waarbij de boer en een bestuurslid van het Agrarisch Collectief Waadrâne van alles vertellen over de functie van deze akkers.

Eén van deze boeren is Hans Anema uit Nes. De afgelopen tien jaar was hij in maatschap met zijn ouders, dit jaar neemt hij het akkerbouwbedrijf over. ,,En daarbij neem ik ook met enthousiasme het vogelbeheer over”, vertelt Hans. ,,Mijn vader heeft zich de afgelopen dertig jaar intensief beziggehouden met agraranden. Hij is jager en doet er veel aan om de leefbaarheid voor dieren in stand te houden. Ik weet niet anders.” 

De reden voor Anema om bewoners van Nes uit te nodigen en meer te vertellen over de ‘macht fan de blommepracht’ is dat hij vindt dat de burger betrokken moet worden bij thema’s als biodiversiteit en vogelbeheer. ,,Men fietst langs onze akkers en geniet van de mooie bloeiende bloemen, maar men weet niet altijd het belang ervan. We willen graag laten zien waar we mee bezig zijn.” 

De afgelopen jaren zag Anema het nut en de noodzaak van de vogelakkers. ,,We bouwen rust in voor de dieren bij onze boerderij. Je ziet dat ze hun eigen plekje vinden. Bijen die honing maken, vogels die broeden, maar ook jonge hazen die er een schuilplek vinden. De laatste jaren zien we steeds vaker velduilen en fazanten. Dat is wat we bereikt hebben door de jaren heen. Maar patrijzen zien we bijvoorbeeld niet meer. Dat is jammer. Dieren die eenmaal vertrokken zijn krijg je niet zomaar weer terug.”

De vogelakkers zijn niet alleen van nut voor de biodiversiteit in de regio, maar ook nog eens een lust voor het oog. ,,Zeker in deze periode is het een kleurrijke boel. Momenteel is het veel geel wat je ziet, over een paar weken wordt het paars en een week of twee later zie je veel klaprozen en is het geheel een stuk roder. Ik vermoed dat tijdens de excursie op 13 augustus het met name paars zal zijn”, aldus Hans.

De excursies vinden plaats op maandag 5 augustus bij Mts. Osinga in Marrum (Westernijkerk 31), dinsdag 13 augustus bij Mts. Anema in Nes (Nijewei 14),  woensdag 21 augustus V.o.f. Binn’ndieks in Holwerd (Grândyk 5) en donderdag 29 augustus bij Mts. Kroodsma in Engwierum (akker ter hoogte van Fjellingsreed 10). De excursies zijn voor iedereen (dus ook als je niet in één van de bovengenoemde dorpen woont) gratis toegankelijk, kinderen zijn ook van harte welkom. 

Alle excursies beginnen om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.waadrane.frl.

Vlasroute weer van start met speciale vlasdagen

Vlasroute ‘Follow the blue line’ gaat komende zaterdag weer van start. Tijdens de speciale vlasdagen op 13, 20 en 27 juli en 3 augustus staan de vrijwilligers in Blije, Ferwert, Holwerd en Ee van 10.00 tot 17.00 uur klaar om bezoekers alles te vertellen over vlas en de bewerking ervan. Ook worden er live-demonstraties gegeven. 

De vlasroute, van ongeveer 30 kilometer lang, vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen. De tocht – langs de velden, de ambachten en design – begint bij de ambachtelijke textieldrukkerij Kleine-Lijn in Blije. Hier ontvangen bezoekers de gratis routekaart met tips en informatie. Nynke Runia, initiatiefneemster van de vlasroute, geeft in haar  textieldrukkerij demonstraties van het bedrukken van linnen. Je kunt hier ook lekker sneupen in het winkeltje en gezellig een kopje thee of koffie drinken in de bijbehorende theetuin.

Machines en eendenkorven

Bij vlasdeskundige Hein Sterk in Ferwert staan vele vlasbewerkingsmachines uitgestald. Als geen ander kan Sterk vertellen over de vlasteelt en alles wat ermee te maken heeft. Hij komt namelijk uit een familie die zelf jarenlang vlas verbouwde in de tijd dat vlas nog een belangrijk landbouwproduct was in ons land. Door de bordjes te volgen richting Holwerd kom je uit in het ‘swetshok’ van Gjalt de Groot. Hij laat zien hoe je eendenkorven kunt maken van vlas. Naast vlechtwerker is De Groot ook schrijver, natuurliefhebber en verhalenverteller. Genoeg gespreksstof dus voor de deelnemers van de vlasroute.

Vlasboekjes en -koekjes

Bij Herberg De Waard kun je terecht voor een kopje koffie, een hapje van de kleine kaart of een uitgebreid diner. Het eten wordt met streekproducten bereid en geserveerd in het restaurant waar ook kunstwerken te bewonderen zijn met uiteraard een link naar vlas. In vlasmuseum It Braakhok in Ee staan de vrijwilligers klaar om de bewerking van vlas te demonstreren. Hier zijn ook vlasboekjes en vlaskoekjes te koop. Ook het populaire vlasservies van Dineke Taal is nog steeds verkrijgbaar, bij MOOIwerk in Dokkum. In Blije (nabij Kleine-Lijn) en Marrum (Ljouwerterdyk 2) zijn momenteel de vlasbloemen volop in bloei te zien, een prachtig gezicht. 

Nog meer vlas

Vlasliefhebbers kunnen deze zomer ook genieten van de expositie ‘Onderweg, de reis van het linnen’ bij Tresoar in Leeuwarden. Bij Molenmuseum De Wachter in Zuidlaren is te zien hoe je van lijnzaad lijnolie kunt maken. Ook is hier een expositie over vlas te bezichtigen die tot stand gekomen is in samenwerking met het vlasmuseum in Ee.  

Meer informatie: www.vlasroute.nl  

Goed weidevogelseizoen in Anjumer Kolken

,,Nog nooit heb ik hier rond deze tijd zoveel weidevogels gezien’’, zegt boer Johan Brandsma uit Anjum. Hij heeft één van de drie plasdrassenaangelegd in de Anjumer Kolken. Zowel mozaïekregisseurs Simke Zijlstra en Tamme Visser als nazorger Lút Meinsma zijn ervan overtuigd dat het werkt. 

Volgens Tamme Visser (55) uit Anjum is het vooral bijzonder dat er weer kluten in dit gebied zijn. ,,Die heb ik hier nog nooit gezien en ik ben hier sinds mijn twaalfde jaar al aan het ‘aaisykjen’. Nu broeden er in elk geval drie paartjes in De Kolken.’’ Er is volgens Visser veel veranderd door de jaren heen. ,,Vroeger was het hier veel drassiger. Dan kwamen we helemaal onder de modder thuis. Nu kunnen we bij wijze van spreken de ‘sneinse pronk’ aan’’, vertelt Visser. Hij is dan ook blij met de plasdrasgebieden van de boeren en het Fryske Gea. Hier kunnen de weidevogels rusten en eten. ,,Vocht is alles. Die plasdrassen hebben echt toegevoegde waarde. Daarbij is het wel van belang dat de plasdras percelen zo lang mogelijk nat gehouden worden’’, stelt Lút Meinsma uit Nes (D), een vogelliefhebber in hart en nieren. Allebei maken ze deel uit van de Vogelwacht Anjum en omstreken. Een gezellig ploegje van zo’n tien mensen dat aan de hand van de app van de BFVW (Bond Friese VogelWachten) aan nazorg en alarmtellingen doet. Dat de regels van het ‘aaisykjen’ zijn aangescherpt vonden ze eerst wel jammer, maar de vele verschillende vogels op het land maken alles weer goed. ,,Normaalgesproken daalt het aantal weidevogels gedurende het seizoen, maar dit jaar neemt het toe. Dit heeft denk ik te maken met het koude, droge voorjaar.’’

Ook boeren enthousiast

Vooral de grutto (skries) en scholekster (strânljip of bûnte liuw) zijn veel gesignaleerd in de weilanden van de Anjumer Kolken. Het aantal scholeksters is zelfs bijna verdubbeld. En dat de kluut hier weer nestelt is bijzonder te noemen. Het late broedseizoen heeft wel gevolgen voor de boeren. ,,We hebben alle boeren in de omgeving gevraagd om het maaien van bepaalde percelen tot 1 juli uit te stellen zodat de vogels de kans krijgen daar te broeden en hun jongen groot te brengen. Er was niemand die daar moeilijk over deed’’, zegt gebiedscoördinator Reinskje Brandsma van het Agrarisch Collectief Waadrâne, de coöperatie die zich onder andere inzet voor de bescherming van boerenlandvogels. Het valt Tamme Visser op dat ook de boeren enthousiast zijn dat het hier zo goed gaat met de weidevogels. ,,Zij krijgen hier wel een vergoeding voor, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat. Daar doen we het met z’n allen voor. We hopen dat we volgend jaar dankzij alle maatregelen nóg meer weidevogels zullen zien en dat deze trend zich voortzet.’’

Tekst en foto’s: Klasina van der Werf

Straatkaatsen in Morra-Lioessens

Afgelopen vrijdagavond was Lioessens het decor voor het straatkaatsen! Deze kaatspartij werd onder prachtige weersomstandigheden gekaatst. Voor deze partij mochten alle inwoners van Morra-Lioessens mee doen! 27 kaatsers hadden zich opgegeven voor deze wedstrijd, wat resulteerde in een lijst van 9 parturen!
Sponsoren van deze kaatswedstrijd waren Café ‘De Bûnte Bok’, Jippe en Maaike Holwerda en Wiltsje en Baukje Wijtsma. 
Na afloop werden de prijzen in Cafe de Bûnte Bok als volgt verdeeld:

1e prijs:
Marten Jetze Hoekstra, Simon Faber en Margriet Wijtsma
2e prijs:
Jeroen Boonstra, Minne Dijkstra en Jeannet Dijkstra de Graaf
3e prijs:
Jelle Jaap Stiemsma, Eelke Sipma en Thys Wijtsma
1e prijs VR:
Bouwe Stiemsma, Herald Boonstra en Kerstin Van Der Wagen-Koschel