Terug naar overzicht

Bakfeest Horeb

6 juli 2017
Vanaf 17:00
Speelzaal Gereformeerde basisschool te Ljussens

Vanuit de school wordt het project Kinderwerk-Horeb gesteund. Donderdag 6 juli een feestelijke bakactie organiseren voor Kinderwerk-Horeb, waar alle kinderen aan deelnemen. Hiervoor hebben we in elk geval 12 adressen nodig, waar de kinderen onder leiding van een heit, mem, pake of beppe iets bakken wat later verkocht kan worden; de verkoop van de gebakken artikelen vindt plaats om 17.00 uur in het speellokaal van school.