Terug naar overzicht

Mantelzorg Café

19 september 2017
Vanaf 19:00
Stichting Welzijn 'Het Bolwerk' Adres: Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum

In navolging van Franeker, Leeuwarden en Drachten wil Stichting Welzijn Het Bolwerk ook graag in Dokkum een mantelzorgcafé plus aanbieden.
Stichting welzijn Het Bolwerk en Herstelcentrum Friesland werken hierin samen. Het mantelzorg café is specifiek bedoeld voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Op 19 september van 19.00-21.00 bent u van harte welkom.
Locatie: Stichting Welzijn 'Het Bolwerk' Adres: Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum
De toegang is gratis evenals de koffie en thee, maar wel graag even melden dat u komt. Dit kan bij Sietske.vander.weg@mind-up.nl of via de receptie van Het Bolwerk, mail: info@het-bolwerk.eu of telefoon: 0519 292 223
De eerste avond willen we graag kennismaken en samen met u inventariseren wat uw wensen zijn voor een vervolg.
Sietske van der Weg is familie-ervaringsdeskundige bij Herstelcentrum Friesland(GGZ/Mind-up) en vertelt deze avond over haar eigen ervaringen en gaat samen met Reina Hes van Steunpunt mantelzorg van Stichting welzijn Het Bolwerk het gesprek met u aan.