Terug naar overzicht

Stamppot buffet

13 januari 2018
Vanaf 16:00
dorpshuis de Stikel te Morra

Voor alle 55+ van Morra organiseert de activiteitencommissie een gezellige middag met tot slot een heerlijk stamppotbuffet.