Terug naar overzicht

Zorgen voor elkaar! Hoe doe je dat in een dorp?

1 juni 2017
Vanaf 16:00
Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne (Molenweg 29)

Op 1 juni organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’. Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen daarbij zelf kunnen spelen. Wat kan je als dorp zelf doen en wat niet? Het gaat niet om het verstrekken van pillen, maar veel meer om de zorg en aandacht voor elkaar. Maar hoe doe je dat dan als dorp? Deze vraag staat deze eerste bijeenkomst centraal.

Zorg in dorpen is nu vooral een professionele zaak in de vorm van huisartsen en een groot aantal ZZP-ers. Daarnaast worden lichte zorgvragen vaak ondersteund door familie of directe buren. Van een meer gezamenlijke dorpsverantwoordelijkheid op het terrein van zorg is nog te weinig sprake. Terwijl dit wel bestaat op het terrein van de woonomgeving (Plaatselijk belang) en het sociaal-culturele leven (vaak via het dorpshuis).

Organisatiepsycholoog Anke Siegers trapt de bijeenkomst af. Zij schreef het boek ‘De nieuwe route’ waarin ze een nieuwe aanpak beschrijft op het gebied van de zorg. ‘Samen besluiten wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Pas dan zijn mensen bereid om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Het klinkt simpel maar het is een kanteling in denken en de manier van werken. “Mensen willen niet meer dat anderen voor hen bepalen” aldus Anke Siegers in een interview op de website van ZorgenenZ.

Na de visie van Anke gaan we in gesprek over de toekomst van zorg in dorpen. De resultaten van de bijeenkomst zijn de input voor het nieuwe project van Doarpswurk: ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.

Doarpswurk wil ‘Zorg’ als een deels gezamenlijke verantwoordelijkheid van het dorp, naast de andere dorpsthema’s, met dit project stimuleren en ondersteunen. Op 1 juni nodigt Doarpswurk betrokken inwoners van dorpen, dorpsbelangen, dorpsbestuurders en iedereen die interesse heeft in dit onderwerp dan ook van harte uit. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne (Molenweg 29) vanaf 16:00 uur. Opgeven kan via www.doarpswurk.frl.