Voor het realiseren van eventuele nieuwe kavels om te bouwen is de werkgroep Wonen in het leven geroepen. Om te inventariseren hoeveel animo er daadwerkelijk onder de (oud)inwoners is voor nieuwe kavels is er een enquête opgesteld. Scan de QR-code of klik hieronder op de knop om de enquête digitaal in te vullen.