Pieter Tseard Swart mag zich jaar lang Koningkaats-kneus noemen.

 

Ondanks het slechte weer, waren er afgelopen zaterdag toch nog

ongeveer 80 kaatsers in verschillende categorieën die zich hadden opgegeven

voor de slotpartij. Ook was er dit jaar weer de traditionele kneuzenpartij, dit is een

kaatswedstrijd die georganiseerd word voor de niet-leden of niet kaatsende leden

van KV Warber Bliuwe.  Sponsoren van deze wedstrijd waren Coop supermarkt in Anjum,

bloemisterij de Hogedijken in Dokkum, en de zzp-ers van Morra-Lioessens.

 

Voor de kneuzenpartij hadden zich 7 parturen opgegeven. Hier werd een spannende finale gekaatst,

wat resulteerde in winst voor het partuur van Pieter Tseard Swart, Wieke Feenstra en “master” Auke Elzinga. Zij wonnen de finale met 5-4 6-6 van het partuur van Gerben Swart, Kerstin van der Wagen en Anneke Slagman! De finale in de verliezersronde werd gewonnen doot het partuur van Klaas Jenne Wouda, Jelle van der Wagen en André Kuipers. Nu moest er nog een keus worden gemaakt door het bestuur wie de koning kneus dit jaar moest worden. Dit was een gemakkelijke keus, want Pieter Tseard kaatste deze dag als nooit tevoren! Wie weet zien we dit kaatstalent volgend jaar wel vaker op de Friese kaatsvelden.

 

Voor de gewone reguliere ledenpartij stonden er 10 parturen op de lijst.

De finale ging tussen het partuur van Jelle Jaap Stiemsma, Niels Wijga en Harmke Dijkstra en het partuur van Minne Dijkstra, Arjen Schregardus en Jaap Klijnstra. Op de stand van 5-4 6-2 wist het partuur van Stiemsma de winst naar zich toe te trekken. De derde prijs was voor het partuur van Meindert Jansma, Simon Jan Mol en Nel Bakker. De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur van Douwe Hiemstra, Ype Rispens en Jan Jippe Holwerda tegen het partuur van Carlo Spielmann, Siebe Feenstra en Robbie Botma. Dit wist het partuur van Hiemstra met 5-4 6-2 te winnen.

 

Aan het einde van deze mooie kaatsdag stond er nog een mooie avondprogramma in de planning. Voor de oudere leden stond er een barbecue klaar, en voor de jongere leden was er een heuse kinderdisco! Later die avond maakte Decibel Drive Music er nog een prachtig feest van! Ook was er nog een advies-bureau ingehuurt om ons kaatsvereniging van het nodige advies te voorzien. Dit adviesbureau, genaamt “Poar Neemn”, kreeg al snel de lachers op de hand! Op een komische wijze werd er teruggeblikt op een prachtig mooi kaatsseizoen!

Wij als bestuur willen alle sponsoren, vrijwilligers en leden hartstikke bedanken voor een prachtig

Kaatsjaar! Tot volgend jaar!