De  ‘Keatsferiening Warber Bliuwe’ heeft op 16 juni weer het straatkaatsen georganiseerd. De kaatsers hadden in de straten van Lioessens geen last van de harde wind van buiten de bebouwde kom. In het zonnetje konden de toeschouwers van de veertien parturen genieten. Er werd fanatiek gekaatst met als resultaat de eerste prijs voor het partuur van Richard Braaksma, Bouwe Stiemsma en Jenny Sipma. De tweede prijs ging naar het partuur van Oane Westra, Jelle van der Wagen en Eelke Sipma. De derde prijs was voor Ype Rispens, Ilse Veenstra en Jelle Jaap Stiemsma. Als laatste de vierde prijs voor Klaas de Haan, Johan Dijkstra en Christine Spijksma. In de verliezersronde gingen de prijzen naar Jan Simon de Haan, Minke Wijtsma en Niels Wijga. Tweede in deze ronde werden Kerstin van der Wagen, Gerben Hoekstra en Jan de Haan. De aanwezige kinderen hadden andere interesses en vermaakten zich onder meer door van de glasbak te glijden. Al met al een zeer geslaagde avond!