20-04-2018

Onder grote belangstelling van dorpsgenoten en genodigden werden vandaag de zonnepanelen op de ‘Stikel’ en de ‘Gearkomst’ in gebruik genomen. Voor de genodigden is de middag begonnen met een inleidend praatje van onze voorzitter Gerben Teitsma. Hij vertelde over de achtergrond van onze pilot ‘t Nije Doarp en bedankte alle vrijwilligers en sponsoren voor hun inbreng. Zonder de bijdragen van Faber, ASN, de Rabobank, de Nam, de gemeente Dongeradeel, Ecodon en de ‘Stikel en ‘de ‘Gearkomst’ zelf, was dit niet mogelijk geweest.

Na een gastles van ASN kwamen de schoolkinderen onder begeleiding van de drumband naar de ‘Gearkomst’ om een feestelijk lied ter gehore te brengen. Op de wijze van ‘Wat bisto leaflik’ had Tettie Stiemsma een passende tekst geschreven over de te verwachten besparing. Met de stralende zon boven ons konden we de teller bijna terug horen lopen! Door het oplaten van ballonnen werd het officiele gedeelte afgerond.

 

Op het terrein van Bouwbedrijf Dijkstra en Plafondbedriuw Noard Fryslan werden de feestelijkheden voortgezet. Zij gaven een warm welkom aan  de diverse bedrijven uit Moarre en Ljussens die zich presenteerden met een stand.  Onder andere timmer -en klusbedrijven, schildersbedrijven, twee slagers, een bedrijf in kinderkleding en een veehandel met fourage, lieten hun veelzijdigheid zien. Deze werden aangevuld met bedrijven van buiten die hebben bijgedragen aan ‘t Nije Doarp. Thus Wonen zal bijvoorbeeld na de zomer starten met de bouw van twee levensloopbestendige woningen in het dorp. Voor veel bewoners bood de bedrijvenmarkt een inkijkje en waren er ook best nieuwe dingen te ontdekken.

De plaatselijke kroeg zorgde voor een leuk ingericht terras en een slager voor de inwendige mens. De kinderen konden zich uitleven op een springkussen en ook voor hen stond er wat lekkers klaar. Door het heerlijke zonnige weer kon een ieder nog lang genieten van een zeer geslaagde dag!