Verenigingen

Activiteitencommissie Lioessens

Het bestuur bestaat uit: Minke Wijtsma, Klaske Hoekstra, Gerland Hiddema, Marrit Faber, Carlo Spielman, Jacob Jongeling/ Manouk Koopman en Niels Wijga. E-mail: activiteitencommissielioessens@live.nl

Open website

Activiteitencommissie Morra

Het bestuur bestaat uit:
Linda Dijkstra, Anneke Slagman, Irene Cuperus, Ylse Veenstra en Klasien Notenbomer

E-mail: kinderactiviteiten@hotmail.com

Open website

Muziekvereniging Advendo

CMV Advendo is een fanfare-orkest in Moarre-Ljussens bestaande uit 30 enthousiaste leden en staat onder leiding van dirigent Thom Zigterman, tel: 06-30616866.

Open website

Begrafenisvereniging De Laatste Eer

Neem na een overlijden zo spoedig mogelijk contact op met de bode (ook 's nachts).
Tel: 0519-321947 of 06-29405709 ( J. van der Wagen-Boersma)

Open website

Biljartclub L.B.C

Tel: 0519-321688 (voorzitter R. Stiemsma), tel: 0519-321427 (secretaris K. van der Wagen) of tel. 0519-321879 (penningmeester K. Dijkstra).

Burenhulpdienst

Adres: Zuiderschans 10, 9101 PZ, Dokkum
Postadres: Postbus 93, 9100 AB, Dokkum
Uw contactpersoon: Henk Jaap Bakker
Tel: 0519-292223
Op werkdagen open van 9:00 tot 12:30 uur.

Open website

Dartclub Moarre

Eens in de 14 dagen is de dartclub actief in dorpshuis De Stikel. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Tel: 06-53 43 47 64 (Iepe Dijkstra)
E-mail: iepeajax@hotmail.com

De Laatste Eer Moarre

Voor onze vereniging is Jannie van der Wagen de eerst bode. Tel: 06-29405709. Mocht u toch een andere bode willen, stel de vereniging dan altijd in kennis.

Open website

Dorpshuis De Stikel

Adres: Achterwei 1, 9135PN, Morra
Tel: 0519-241730 (voorzitter Jetze Spijksma)
Tel: 0519-321442 (secretaresse Hennie de Haan).
Tel: 0610626151 (verhuur: Bote Wiersma)
E-mail: dorpshuisdestikel@gmail.com

Keatsferiening 'Warber Bliuwe' Morra-Lioessens

Adres: Moarsterwei 3, 9134PD
Lioessens E-mail: kvwarberbliuwe@outlook.com

Open website

Klaverjasclub Moarre

Eén keer per maand, tijdens het winterseizoen, is er op vrijdagavond klaverjassen in dorpshuis De Stikel. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.
Tel: 0519-321897 (Robbie Botma)

Oranjeverenigingen Moarre en Ljussens

Tel: Frederik Veenstra (voorzitter Morra): 06-13420522
of Adol Braaksma (voorzitter Lioessens) 06-19462050
Email: oranjebestuurlioessens@hotmail.com of oranjeverenigingmorra@hotmail.com Facebook: Morra/Lioessens oranjevereniging

Open website

Plattelandsvrouwen C.P.V

Tel: 06-29405709 (voorzitter J. van der Wagen), tel: 0519-321766 (secretaris L. Scholte), tel: 0519-321612 (penningmeester A. Visser-Teitsma)

Toneelvereniging Ljussens 'Mei Nocht Foar 't Ljocht'

Contactpersoon Tiny Schregardus (0519-321455 of schregardus1@gmail.com).

Toneelvereniging Moarre ‘Mei Inoar Ien’

Contactpersoon Joke Ellen Botma (0519-321897 of e-mail: ellen_joke1969@hotmail.com).