Brainstormsessie nieuwbouw

Ale van Kammen partij 26 mei Morra/Lioessens

Na 2 jaar kon er weer de traditionele Ale van Kammen partij worden gekaatst te Morra/Lioessens. 54 kaatsers hadden zich opgegeven voor deze partij. Onder mooie weersomstandigheden werd er weer gestreden om de fel begeerde krans. De volgende parturen gingen met de prijs naar huis.
A-klas 1e Gerben-Hein Wijtsma, Sjouke Hylkema, Jan Bandstra 2e Siebe Feenstra, Lolke Dijkstra, Rutger Torensma
B-Klas 1e Waatze de Vries, Marten Groen, Folkert Jelmer Visser 2e Pieter Toren, Jacco van Omme, Tjeerd Jan Boomsma 3e Jeroen Boonstra, Siemen Zeilinga, Douwe Dijkstra.
1e afvalronde Willem Elzinga, Harold Wiersma, Magchiel Faber 2e afvalronde Klaas Johan Koree, Oene van der Woude, Nanne Stiemsma.
dames 1e Suzanna Allema, Esther Turkstra, Tineke Terpstra 2e Petra Feenstra, Gerjanna Visser, Antje de Vries.
We hopen dit seizoen met dit aantal parturen voort te zetten.

Nieuwbouw Lioessens

Zes kameraden kochten een jaar geleden café De Bûnte Bok in Lioessens om het voor hun dorp te behouden. Hoe gaat het nu met hen?

Budweiser met saté

Tegenover onze pastorie in Morra staat de mooie boerderij van Willem en Sippie Visser. Het is niet zomaar een boerderij en daarom staat er op de gevel met enige trots; “Butenweister Sate”. 

In het voorjaar en in de zomer ben ik regelmatig in de tuin bezig en dan fietsen of wandelen er mensen langs en maak je regelmatig even een praatje. Tegenwoordig komen er ook vaker toeristen langs, al evenzeer verlegen om een praatje. 

Op een dag kwam er, aan de tongval te horen, een groepje Limburgers op de fiets langs en kennelijk nogal dringend op zoek naar iets te eten en te drinken. “Hebben jullie hier een snackbar?”, werd mij gevraagd. Ik gaf aan dat ik voorlopig nog geen plannen in die richting had en eerst maar eens verder ging met de tuin. “En hier aan de overkant dan?”, vroeg een enigszins wanhopige meneer. “Daar staat toch: Budweiser met saté?”. Toegegeven, met enige fantasie is dat wel te maken van “Butenweister Sate”. Dorst en trek doen de rest! 

Wellicht een idee Willem en Sippie? Het geld ligt op straat! 

Hartelijke groet van de buurman,

Gert ter Harmsel 

Woning isolatie