Zes kameraden kochten een jaar geleden café De Bûnte Bok in Lioessens om het voor hun dorp te behouden. Hoe gaat het nu met hen?

Zes kameraden uit Lioessens besloten eind 2020 café De Bûnte Bok te kopen om het etablissement voor hun dorp te behouden. Dat lukte, ondanks corona. ,,Mar it soe moai wêze as wy dit jier trochpakke kinne”, zegt mede-initiatiefnemer Adol Braaksma.

De kameraden die café De Bûnte Bok kochten (vlnr): Renze Jan Stiemsma, Johan Dijkstra, Jelle Jaap Stiemsma, Adol Braaksma, Menno Castelein en Minne Dijkstra.
De kameraden die café De Bûnte Bok kochten (vlnr): Renze Jan Stiemsma, Johan Dijkstra, Jelle Jaap Stiemsma, Adol Braaksma, Menno Castelein en Minne Dijkstra. Foto: FD

Het was op 31 december 2020 een positief bericht in de donkere dagen van de lockdown: de aankondiging dat Braaksma en zijn vrienden café De Bûnte Bok hadden gekocht. De karakteristieke kroeg aan de Doarpsstrjitte in Lioessens stond toen ondanks zijn verbindende functie al een paar maanden te koop, omdat de vorige eigenaar geen toekomst meer zag, en dreigde bij een gebrek aan opvolging zelfs tot woonhuis te worden verbouwd.

,,Dat koene wy net barre litte”, vertelt Braaksma. In een poging De Bûnte Bok voor het dorp te behouden besloten de zes kameraden daarom allemaal een bedrag in te leggen en het café te kopen. Als beherend orgaan werd een nieuwe stichting opgericht.

Nooit in paniek

Die bestaat inmiddels ruim een jaar. Daarin dreef de coronacrisis horecaondernemers met aangepaste openingstijden en verplichte sluiting dikwijls tot wanhoop, maar Braaksma en zijn vrienden zijn nooit in paniek geraakt. Aangezien ze het café zonder hypotheek hebben gekocht, waren de vaste lasten in de periode dat er geen geld binnenkwam te overzien. ,,En boppedat hiene wy ek de tiid om wat te ferbouwen.

In de eerste maanden van het jaar werd onder andere de speelzaal voor biljart en darts aangepakt. Het was aanvankelijk de bedoeling om voor het bestieren van de zaak een nieuwe uitbater te vinden, die het café tegen een ,,skaplike priis” van de stichting zou kunnen huren. ,,Mar dat hawwe wy útsteld”, zegt Braaksma. ,,Wy woene it de nije ûndernimmer net oandwaan dat hy yn in situaasje bedarje soe wêryn’t je wol hier betelje moatte, mar neat fertsjinje om’t de saak net iepen mei.”

Zelf achter de bar

Zodoende zat er toen de horeca in juni weer open mocht niets anders op dan zelf achter de bar gaan staan. Omdat geen van de vrienden eerder een café runde, was alles nieuw. Logisch dus dat Braaksma terugkijkt op een groot leerproces.

Hij vond met name het runnen van het snackbar-gedeelte een uitdaging. ,,Mar úteinlik is alles mei help fan oare frijwilligers út it doarp goed kaam gelokkich. Wy hawwe tink ik fjouwer moannen iepen west, op freed en sneon.”

Nu restaurants en cafés vanwege de lockdown weer dicht zijn, kunnen inwoners van Lioessens voor afhaalmaaltijden bij De Bûnte Bok terecht. ,,Dat rint hiel aardich”, weet Braaksma, die net als zijn vrienden veel complimenten van dorpsgenoten voor zijn inspanningen krijgt. ,,De measten binne hiel bliid dat wy de saak oernaam hawwe.

Meer genieten

Hoewel Braaksma wat het café betreft vooral warme herinneringen aan 2021 bewaart, hoopt hij er dit jaar nóg meer van te kunnen genieten. ,,It soe moai wêze as wy no trochpakke kinne.” Qua verbouwingen wil het zestal vrijwel de gehele buitenzijde van het gebouw van een opknapbeurt voorzien. ,,Mar ek de keuken en wc’s fertsjinje oandacht. It doel is dat wy hjir aanst wer fyftich jier mei foarút kinne.”

Zelf de zaak blijven runnen is voor de lange termijn geen optie, aldus Braaksma. ,,Dêrom sille wy, wannear’t der wer wat perspektyf komt, op ‘e nij besykje in eksploitant te finen. Dy kin dan as it goed is yn in ‘gespreid bedje’ begjinne en hoecht om’t de stichting gjin winsteachmerk hat minder hier te beteljen as hjoed-de-dei gewoan is. Dat makket it neist in moai projekt hooplik ek lukratyf.”

Budweiser met saté

Tegenover onze pastorie in Morra staat de mooie boerderij van Willem en Sippie Visser. Het is niet zomaar een boerderij en daarom staat er op de gevel met enige trots; “Butenweister Sate”. 

In het voorjaar en in de zomer ben ik regelmatig in de tuin bezig en dan fietsen of wandelen er mensen langs en maak je regelmatig even een praatje. Tegenwoordig komen er ook vaker toeristen langs, al evenzeer verlegen om een praatje. 

Op een dag kwam er, aan de tongval te horen, een groepje Limburgers op de fiets langs en kennelijk nogal dringend op zoek naar iets te eten en te drinken. “Hebben jullie hier een snackbar?”, werd mij gevraagd. Ik gaf aan dat ik voorlopig nog geen plannen in die richting had en eerst maar eens verder ging met de tuin. “En hier aan de overkant dan?”, vroeg een enigszins wanhopige meneer. “Daar staat toch: Budweiser met saté?”. Toegegeven, met enige fantasie is dat wel te maken van “Butenweister Sate”. Dorst en trek doen de rest! 

Wellicht een idee Willem en Sippie? Het geld ligt op straat! 

Hartelijke groet van de buurman,

Gert ter Harmsel 

Woning isolatie