Ferske oer Moarre (vervolg)

Afgelopen zomer heb ik een gedicht over Morra op deze website geplaatst. Daarbij een oproep of iemand de dichter kende. […]

Nieuwe beheerder Gearkomst

Beste dorpsgenoten van Morra/Lioessens. Met ingang van het nieuwe seizoen stopt Margriet Dijkstra met haar taken als beheerder van de […]

Sint Maarten in Lioessens

Eindelijk actie Zuivelfabriek ‘De Dongeradelen’

Al jaren zijn de verpauperde gebouwen en omgeving van de voormalige melkfabriek ‘De Dongeradelen’ de inwoners van Moarre-Ljussens een doorn […]

Eén eeuw jong

Lêzing troch Willem Wilstra

Enquête openbare speel- en sportvoorzieningen

Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in! Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten […]

Canon van Friese dorpen

Onderstaand bericht ontving de redactie van de website via de mail. Is er iemand die interesse heeft?   In januari […]

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen de essentaksterfte […]

Sportief begin in kerk Morra/Lioessens

Start bouw levensloopbestendige woningen

Koffie in de Kerk

Op dinsdag 2 oktober is de kerk in Lioessens weer open voor een ieder die onder het genot van een […]

Isaak de Boer 90 jaar!

Isaak de Boer uit Lioessens luistert met familie in zijn garage naar de feestelijke klanken van Muziekkorps Advendo. Hij kreeg […]

Ferske oer Moarre

De schrijver van dit gedicht is inmiddels bekend. Het is Willem Noordhuis. De oud-onderwijzer van de school in Lioessens. Met […]

KV Warber Bliuwe 75 jaar

Geachte leden, oud-leden, dorpsbewoners Moarre – Ljussens. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat onze kaatsvereniging werd opgericht. Wij […]

Gesprek met de bewoonster van de oude directeurswoning van de melkfabriek

Interview met Elly de Groot Een artikel over de oude melkfabriek is niet compleet als er geen interview bij zit […]

De Zuivelfabriek van Morra-Lioessens

Aan het eind van de 19e eeuw, tijdens de industriële revolutie, werden op veel plaatsen in Friesland en elders Zuivel-coöperaties […]

Tsjerkepaad Lioessens

Volleybal

Master Elsinga in Lioessens getrakteerd op High Tea

Meester Auke Elsinga werd vrijdagmorgen 13 juli jl. blij verrast met tafels vol lekkers in de vorm van een High […]

Campingproof in Morra/Lioessens

Scheikundige proefjes waren er, zondagmorgen 15 juli jl. tijdens de openlucht kerkdienst te Morra-Lioessens, om bijbelse verhalen te illustreren. Campingproof […]

Spook in speeltuin Moarre?

In de speeltuin van Morra, zijn er tegels onder de schommels weg gehaald en ze liggen nu op één hoop. […]

KV warber bliuwe wint 5e priis op de bondspartij yn Frentsjer

Een mooie prestatie van onze kaatsers!

Partuur Kingma en partuur Sijbrandij winnen Heren en Dames Hoofdklasse kaatsen in Morra-Lioessens

Afgelopen zaterdag kaatsten zowel de heren als de dames hoofdklasse op het prachtige kaatveld van Morra-Lioessens. Door de vele vrijwilligers […]

Bijzonder concert in Leeuwarden.

Op vrijdag 8 juni 2018 vind om 19.30 uur een bijzonder concert plaats in Leeuwarden. 5 Friese componisten en 5 […]

Koningsdag met optreden van Anneke Douma

Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Lioessens 23-03-2018

Verslag Jaarvergadering gehouden op 23-3-2018  Aanwezig: besturen Dorpsbelang, Oranje vereniging, Activiteiten commissie, werkgroep ’t Nije Doarp. 1: Opening: Door afwezigheid […]

Stralende ingebruikname zonnepanelen en bedrijvenmarkt

Glasbak Moarre

Hallo Moarsters, Zoals u misschien al heeft opgemerkt, is de glasbak verdwenen uit Morra. Dit omdat we na vele gesprekken […]

Uitnodiging ingebruikname zonnepanelen de Stikel en de Gearkomst 20 april

Koffie drinken in de kerk in Lioessens

Koffie in de kerk in Lioessens op dinsdag 3 april aanstaande. Van 9.30 uur tot 11.00 uur. Zoek onderstaand de […]

CPV Morra/Lioessens 60 jaar jong

Op veertien maart 1958 werd de Christelijke Friese Plattelandsvrouwen te Morra/Lioessens opgericht. Dit werd donderdag 22 maart gevierd in de […]

Ingebruikname zonnepanelen

Sinds 2015 zijn we bezig met het project “it Nije Doarp Moarre-Ljussens”. De aanleiding van het opstarten van dit project […]

Violenactie

Zaterdag 17 maart is er een violenactie, we komen bij de deuren langs. De opbrengst is voor de muziekvereniging Advendo.

Voormalige zuivelfabriek ‘De Dongeradelen’

We zijn als projectgroep ‘It Nije Doarp’ al weer een tijdje bezig met de voormalige zuivelfabriek ‘De Dongeradelen’. Uit de […]

agenda jaarvergadering oranjevereniging en dorpsbelang 23 maart

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging & Dorpsbelang Op vrijdag 23 maart 2018 om 19.45 in de Gearkomst Agenda oranjevereniging 1. Opening 2. […]

Ljussens fersûpt yn plestik leagens

Taal op it spoar

Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk vertellen en sjonge op muziek fan Cees Bijlstra hoe ’t wy altijd mar ûnderweisbinne. Mar […]

Filmavond 24 maart

Zaterdagavond 24 maart bent u vanaf 20:00 uur weer welkom in dorpshuis de Stikel voor de jaarlijkse filmavond! Ook dit […]

Onderhoud in Ljussens door gemeente

Algemeen onderhoud  Naar aanleiding van diverse meldingen is het dorpsbelang 31 januari samen met een ambtenaar van de gemeente een […]

WINTER!

Eindelijk is het weer eens winter in Friesland. Zo laten onderstaande foto’s zien.

Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang Morra en de beheerscommissie van De Stikel

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van jaarvergadering van Dorpsbelang en de beheers commissie van de Stikel. Maandag […]

Uitnodiging ledenvergadering Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” & Oranjevereniging Morra

Hierbij nodigen de beide besturen u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 26 maart 2018 om 19:45 uur in […]

CPV Lioessens/Morra hoort Grannies2 Grannies

Donderdagavond 22 februari kwamen twee vrijwilligsters van de organisatie Grannies2Grannies om de vrouwengroep te vertellen en laten zien over het […]

Geschiedenis in de Petruskerk

Wederom hebben de Vrienden van de Petruskerk een geslaagd evenement georganiseerd. Op zaterdag trok de Open Dag, waarbij de geschiedenis […]

Aanleg ijsbaan in Lioessens

Terwijl het langzaam maar zeker echt koud wordt en het kwik ook overdag onder het vriespunt dreigt te blijven, zijn […]

Zangdienst Lioessens

Zondagavond 18 februari jl. werd er naar hartenlust gezongen in de gereformeerde kerk van Lioessens onder de bezielende muzikale leiding […]

Opendagen/Merke Sint Petrus kerk Lioessens

Open dagen/Merke Sint Petrus kerk Lioessens   Zaterdag 24 februari van 10 tot 4 uur en Zondag 25 februari van […]

Koffie in de kerk op dinsdag 6 februari.

Dinsdag 6 februari is er weer koffiedrinken in de oude kerk van Lioessens. Iedereen is welkom van 9.30 tot 11.30 […]

De molens van Lioessens

We kennen allemaal in Lioessens wel de Mûnewei, de oude weg van Morra naar Lioessens, en het Mûnehiem, maar een […]

LF2018

Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Wat merken we daarvan in Lioessens en Morra? In ieder geval horen we op de openingsdag […]

Nieuwjaarsdienst Lioessens 28 januari

Nieuwjaarsdienst georganiseerd door de Menorahcommissie Zondag 28 januari 10.00 uur Een gevarieerde dienst met o.a. Zingen (ook door kinderen van […]

Koffie drinken in Lioessens

Op dinsdag 9 januari is het weer zo ver! De koffie staat vanaf 9.30 uur klaar in de kerk van […]

De Ljussemer haan

De Lioessemer haan   De Ljussemer haan prijkt pronkend op de toren Wijst de wind de weg naar zee De […]

De jaarwisseling in Lioessens en Morra

Schoolkerstfeest te Lioessens

In de gereformeerde kerk van Lioessens werd 21 december jl het schoolkerstfeest gevierd. Door alle groepen van basisschool ‘de Griffel’ […]

Concert Hamme Hos

Nieuwsbrief ’t Nije Doarp

  Nieuwsbrief november 2017 vastgesteld Klik op de tekst hierboven om de nieuwsbrief te lezen!

Torenhaan is weer terug in Lioessens

Na een periode van afwezigheid heeft het torenhaantje van Lioessens vrijdagochtend acht december zijn terugkeer gemaakt op de kerktoren van […]

Koffieconcert in kerk Lioessens 17 december 16.30 uur

Koffie-ochtend in Lioessens

Op 5 december staat vanaf half 10 de koffie weer klaar in de Hervormde kerk van Lioessens. Of de Sint […]

Sinterklaas in cabrio te Lioessens

Schitterend verjaardagsfeest Advendo

In gesprek met Theun Dijkstra

Theun heeft 45 jaar de trom geslagen bij Advendo en dit jaar bestaat Advendo 110 jaar. Een reden om eens […]

In gesprek met Wiltsje Wytsma

Op zijn 10e kwam hij al bij Advendo, nu 51 jaar geleden. Een paar jaar kon hij niet meedoen, daarom […]

Moarre-Ljussens yn beweging; gymnastiek voor 55+

Zoals u misschien weet is onze volksdansgroep opgeheven. Sinds 1981 waren ze elke week actief in de ‘Gearkomst’ te Lioessens. […]

Mooie opbrengst Lampiontocht te Ljussens

Ook dit jaar werd er een lampionoptocht georganiseerd voor het goede doel. Maar liefst 53 kinderen uit Ljussens liepen voor ‘ […]

Ensemble Armada geeft geslaagd concert in Petrus kerk in Lioessens

Sponsorloop voor “Compassion” heeft tot nu toe al € 840,00 opgebracht

Lioessens – Op zaterdag middag 4 november hebben meer dan 40 kinderen mee gelopen aan met de sponsorloop voor Compassion, […]

Toppers in Concert

Zaterdat 18 november is er groot feest in de Gereformeerde Kerk te Lioessens! Zie flyer voor meer informatie!

Burgemeester leest voor in Ljussens

Dinsdagmorgen 10 oktober lazen de collegeleden van de DDFK Gemeenten voor op verschillende basisscholen in de gemeente. Dit gebeurde in […]

Najaarsmarkt in Moarre

Op zaterdag 28 oktober is het goed toeven in Moarre. Vanaf 10:00 uur bent u welkom in dorpshuis De Stikel. […]

Pieter Tseard Swart mag zich jaar lang Koningkaats-kneus noemen.

Rectificatie / Koffie-ochtend Lioessens

In de loop van de week werd bekend dat de restauratie van de toren van de kerk in Lioessens met […]

De geschiedenis van Morra-Lioessens

De geschiedenis van Morra en Lioessens. Toen de website moarre-ljussens.frl werd opgezet ontstond het idee om de geschiedenis van beide […]

Ringen van jonge Kerkuilen

Eerste koffie-ochtend in Kerk Lioessens weer druk bezocht.

Op 5 september was de eerste koffie-ochtend in de Hervormde Kerk in Lioessens. Dat deze bijeenkomsten in een behoefte voorzien […]

In gesprek met……Harm Notenbomer

In gesprek met… Harm Notenbomer Rustig zittend in de tuin achter het huis dat in de tijd van Napoleon (±1800) […]

54ste Rommert Zijlstra partij weer groot succes!

Stem op project voor duurzame dorpen

Vanaf 23 augustus 2017 kan worden gestemd op ons project van It Nije Doarp via deze link: https://www.sponsoractievankabelnoord.nl/projecten/verduurzamen-dorpshuis-en-ontmoetingsgebouw. Met zoveel […]

Geslaagde Jeu de Boules in Ljussens

Ook dit jaar was er weer een Jeu de Boules middag in Ljussens. Met 20 deelnemers was er weer een […]

Spannende viswedstrijd Morra

Vrijdag 21 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse viswedstrijd in Morra. Ook dit jaar was er, mede dankzij […]

Oergongspartij weer een groot succes

Zondag 23 Juli was het weer zover en werd de jaarlijkse Oergongspartij weer gekaatst. Deze Oergangspartij is ooit ontstaan door […]

Rioleringswerkzaamheden kruispunt Moarsterwei/Doarpsstrjitte Ljussens

De gemeente heeft bij dorpsbelangen Ljussens aangegeven dat er rioleringswerkzaamheden zullen plaatsvinden. De werkzaamheden zullen bestaan uit  renovatie en het […]

Trio Gert Anne van der Bos wint Heren Hoofdklasse Morra-Lioessens

Onder prima zomerse omstandigheden kon er afgelopen zaterdag gekaatst worden in Morra-Lioessens, gastheer van de Heren Hoofdklasse vrije formatie. Onder […]

Duurzame dorpen

Het project ‘It Nije Doarp’ heeft de werkgroep Energie. Deze werkgroep is druk bezig om de dorpen te verduurzamen. Een […]

Geslaagde culinaire Bijbelse wandeltocht

Bûtenwei te Moarre bakt er op los

Een van meest gezellige buurten van Moarre-Ljussens is de Bûtenwei. Ondanks dat de Bûtenwei tijdens het dorpsfeest dit jaar met de […]

Luidklok Lioessens en Morra

Voor iedereen die tijdens de vakantie toch de luidklok van Lioessens wil horen. Een opname van het luiden om 13.00 […]

Dorpenpartij 2017 jeugd te Morra-Lioessens

Vrijdag 7 juli werd vanaf 17.00 uur de sportdag, ook wel de dorpenpartij genoemd, verkaatst, dit jaar op het kaatsveld […]

Websitebeheerders weer bijeen

Vanavond zijn we als websitebeheerders weer  bijeen geweest. Wat hebben we een prachtige site en wat zijn er al veel […]

Kinderen van ‘De Griffel’ Moarre-Ljussens bakken voor Brazilië

Donderdagochtend 6 juli vertrokken alle kinderen van basisschool de Griffel naar veertien bakadressen in het dorp om te bakken voor […]

Morra/Lioessens wint Nederlands Kampioenschap kaatsen 50+

Glascontainer (weer) verhuisd!

Na een roerige periode is de glascontainer weer in Moarre. In het voorjaar is tijdens de jaarvergadering van het Dorpsbelang […]

Fantastische playbackshow

Optocht Moarre-Ljussens

Moarre-Ljussens maakt zich op voor het dorpsfeest

Ovonde bij Moarre klaar

Mooie ouder-kind kaatspartij

Op 22 juni organiseerde kaatsvereniging Warber Bliuwe een ouder kind partij. Hier deden maar liefst 35 parturen aan mee. Elk […]

De geschiedenis van Morra en Lioessens.

Toen de website moarre-ljussens.frl werd opgezet ontstond het idee om de geschiedenis van beide dorpen te gaan beschrijven. Op een gegeven moment maakte ik kennis met Doede Douma en merkte dat hij heel veel informatie heeft. Ik benaderde hem met het idee om samen met enige regelmaat iets te schrijven en al pratende werden we beiden steeds enthousiaster.

Dit is dus de eerste aflevering en wij hopen dat er nog vele zullen komen!

Voor ons was in eerste instantie de grote vraag waarmee te beginnen. We hadden al besloten dat we willekeurig te werk zouden gaan, dus niet chronologisch en ook niet direct de voor de hand liggende dingen te bespreken zoals de kerken of het oude station. Maar wat dan?

Straatnaambord Moarsterwei

Opeens schoot mij te binnen dat ik een oude kaart had gezien waar de huidige Moarsterwei niet op stond. Een mooiere start op de website die de verbondenheid tussen de dorpen symboliseert dan een artikel over de huidige verbindingsweg, leek mij niet mogelijk. Zo gezegd zo gedaan. De archieven werden omgespit op zoek naar de weg.

Voor de huidige bewoners is het haast niet meer mogelijk om de Moarsterwei weg te denken. Zeker voor de inwoners van Lioessens is het een weg waar ze veel gebruik van maken. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat die weg er niet zou zijn. De oude melkfabriek ligt eraan, dus zo lang moet de weg er ook wel zijn.

Hoe zat dat dan vroeger? Was die weg niet nodig? Nee, die weg was niet nodig. Het was immers niet nodig om naar een andere plaats te gaan want elke dorp had zijn eigen voorzieningen en die waren behoorlijk compleet. Bakkers, smeden, groenteboeren, kerken, scholen, enzovoorts, je vond ze in Morra en je vond ze in Lioessens. Je hoefde het eigen dorp niet uit. Mensen uit Morra hadden in Lioessens niets te zoeken en andersom ook niet. Dus was het niet nodig om een korte rechte weg tussen beiden dorpen te hebben. Er zullen ongetwijfeld allerlei smalle paadjes tussen beide dorpen hebben gelopen, er waren nog geen auto’s hooguit een paard en wagen en een koets. Kleinschaligheid was troef, maar net als nu zijn er soms investeringen nodig die niet iedereen zomaar kan doen. Een molen vergde een dermate grote investering dat niet elk dorp die had. In Lioessens stond een graanmolen. Ongeveer op de plek waar nu de Mûnewei uitkomt op de Doarpsstrjitte. Boeren moesten met hun graan naar de molen en bakkers haalden daar hun meel weer vandaan. Het was dus noodzakelijk dat er naar de molen goede wegen liepen. Lioessens was in die tijd ook alleen maar de Doarpsstrjitte en een stukje Reinsleat. Maar die molen was dus zo belangrijk dat die het wegenpatroon voor een deel heeft bepaald. Helaas is de molen op 26 maart 1831 afgebrand en later weer opgebouwd bij Ropta. Economisch gezien was het dus belangrijker om een weg naar de molen te hebben dan een weg naar het dorp.

Maar hoe zit het dan met de Moarsterwei? Precies is het allemaal niet meer te achterhalen. Er zal ongetwijfeld een kleipaadje of iets dergelijks geweest zijn. We hebben wel gevonden dat vanaf  1852 gewerkt is aan een groot aantal wegen in Noord-Oost Friesland. Onder andere de weg vanaf de Hearrewei door Morra tot in Lioessens is toen aangelegd. Dat betrof toen een grindweg en dat was vaak de vervanging van een kleiweg. Hoeveel de weg toen gekost heeft werd niet duidelijk uit de gevonden stukken. Er wordt alleen een totaalbedrag genoemd van Fl 169.000 genoemd. Guldens dus! Dit geld was voor de weg van Dokkum via Oostrum, Ee en Engwierum naar de zeesluis; de weg van Dokkum langs Wetzens, door Metslawier, langs Ropta en Morra naar Anjum; van Metslawier naar Ee; van Wetzens naar Niawier, door Oosternijkerk en dan via de Langgrousterwei naar Peasens. De Moarsterwei is dus ontstaan in de tijd dat in deze regio de wegen voor het eerst verhard werden met grind. Voor zover we na hebben kunnen gaan ligt de weg nog steeds op hetzelfde tracé als toen.

Op de website topotijdreis.nl kan iedereen zelf zien hoe het wegennet de afgelopen ruime 150 jaar is veranderd.

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen ze graag. Mailt u naar de redactie van de website.

Doede Douma en Feike van der Zee