Wat is D.O.M?

Een DOM is een Dorps Ontwikkelings Maatschappij, bestaande uit een groep enthousiaste en ondernemende dorpsbewoners. Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen. De plannen moeten breed gedragen worden in het dorp. Zo kunnen deze nieuwe DOM-dorpen een bijdrage leveren aan de mienskip en de leefbaarheidsplannen die eruit voortvloeien. De leden van de DOM werken nauw samen met de regionale overheden. DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Welke dorpen doen mee aan DOM 2.0?

In het voorjaar van 2018 kon een aantal voorgeselecteerde dorpen van de regio Noordoost Fryslân zich aanmelden voor het DOM-project. Hierna heeft iedere gemeente besloten hoeveel dorpen zij zouden aanwijzen als DOM 2.0-dorp. In vervolg hierop dienden 30 (combinaties van) dorpen in september 2018 een plan in, desgewenst geholpen door de dorpsadviseurs van Partoer en de gemeente. De dorpen presenteerden hun plannen in oktober aan een onafhankelijke jury, bestaand uit KNHM-adviseurs van buiten de regio Noordoost Fryslân. De finale beslissing lag bij de colleges van B&W. De dorpen of dorpscombinaties die zijn uitgekozen voor het DOM 2.0-dorp zijn: Broeksterwald, Burdaard- Jislum, Driezum- Walterswald, Ferwert- Hegebeintum, Gerkesklooster- Stroobos, Hantum- Hantumeruitburen, Jistrum, Kollum, Morra- Lioessens, Niawier- Wetsens, Oosternijkerk en de WAT-regio (Westergeest, Aldwald, Triemen).

Waarin verschilt het DOM 2.0 project ten opzichte van DOM 1.0?

Het project DOM 2.0 is het vervolg op het succesvolle DOM 1.0, dat tussen 2012-2017 werd uitgevoerd in dorpen in de gemeente Dongeradeel. Waar DOM 1.0 zich hoofdzakelijk richtte op beschermde dorpsgezichten, is er bij DOM 2.0 meer aandacht voor de sociaaleconomische vraagstukken. De DOM’s moeten een bijdrage leveren aan de mienskip, en de plannen die eruit voortvloeien moeten breed gedragen worden in het dorp. Waar het ene dorp graag jong en oud meer wil verbinden, is in een ander dorp de fysieke uitstraling van het dorp een belangrijk speerpunt. Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen.

Waarover gaan de plannen binnen DOM 2.0?

De plannen lopen uiteen van het ‘bundelen van accommodaties’ tot het ‘oud worden in eigen dorp’. Ook het betrekken van jongeren bij de dorpen, duurzaamheid en ‘meer groen’ in de dorpen zijn belangrijke thema’s. De plannen zullen nog meer gestalte krijgen nu het project officieel van start is gegaan. Begin 2019 werd samen met betrokken wethouders en bestuurders hiervoor de officiële aftrap gevierd.

Hoe wordt er aan deze plannen gewerkt?

De dorpsbewoners zullen vanaf maart 2019 regelmatig bij elkaar komen in zogeheten ‘regiotafels’. Hierin zijn de dorpen, de gemeentelijke dorpencoördinatoren, leden van de projectorganisatie en zo nodig partners en inhoudsdeskundigen vertegenwoordigd. Door dorpen aan elkaar te koppelen wordt er nu al winst geboekt. Waar de ene DOM iemand in de groep heeft met kennis van financiën, heeft de ander een groot netwerk in de regio. Ook zijn de DOM’s van plan elkaar te bezoeken om elkaar te inspireren en verder op weg te helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Hoekstra, projectmanager DOM of Sytske Raap, projectleider DOM.

Links

Nije Doarp