De dorpen Moarre en Ljussens hebben de krachten gebundeld bij het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’. Wij willen samen verder op weg naar zoveel mogelijk zelfvoorzienende dorpen. Om dit te bereiken hebben we drie werkgroepen opgericht die elk met hun eigen thema aan het werk zijn. De thema’s zijn: energie, wonen en zorg.

De werkgroep Zorg heeft aansluiting gezocht bij de Burenhulpdienst zoals die in Dongeradeel wordt gecoördineerd door Welzijnsorganisatie Het Bolwerk. Inwoners van de dorpen maken er gebruik van en vrijwilligers hebben zich aangemeld voor hulp en ondersteuning in de hulpdiensten. Denk daarbij aan omzien naar elkaar, bij elkaar tuinieren of het regelen van vervoer voor senioren van en naar het ziekenhuis en de winkel.

De werkgroep Energie heeft zich aangesloten bij de Energie Coöperatie Dongeradeel. Er wordt gewerkt aan collectieve inkoop van energie met opbrengsten voor het dorp, zonnepanelen op de gemeenschapshuizen en samen eigen woningen isoleren.

De werkgroep Wonen heeft begin 2016 in de dorpen een Woningmarktanalyse gedaan met ondersteuning van een externe partij. Daaruit zijn acht actiepunten voortgekomen Zie bijlage. De werkgroepen in de dorpen werken samen om te komen tot uitvoering van deze actiepunten. Daarmee ontstaat een integrale aanpak voor zelfvoorzienende dorpen.

Hoe is It Nije Doarp tot stand gekomen?

In 2014 is de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ gestart. Deze projectgroep is in de kern ontstaan naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst van ‘Operatie Atlantis’ van februari 2013 over demografische ontwikkelingen in Noordoost Fryslân. Vertegenwoordigers van Twa Architecten, Urban Image en Partoer hebben toen de handen ineen geslagen en een aanzet gegeven voor dorpen in Noordoost Fryslân. De dorpen Morra en Lioessens zijn met deze partijen een projectgroep begonnen.

Dit project was onderdeel van de tweede landelijke experimenteerronde van Platform 31, de provincie Fryslân en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gezamenlijk trekken alle partijen met elkaar op om te kijken of de leefbaarheid in Morra-Lioessens behouden en verder versterkt kan worden. Er is vooral gekeken óf en op welke manier ouderen en jongeren aan de beide dorpen kunnen worden verbonden. De insteek was te kijken naar innovatieve en duurzame oplossingen. Onder regie van de projectgroep zijn de drie bovengenoemde werkgroepen ontstaan, namelijk de groepen ‘Wonen’, ‘Zorg’ en ‘Energie’.

Het project It Nije Doarp krijgt wegens het succes veel media-aandacht. Meerdere keren werd de krant gehaald en ook onderstaande filmpjes werden gemaakt voor Finster op Fryslân.