Belangrijk Kaats toernooi

Geef uw mening over het verkeer en vervoer in Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân maakt een nieuw Verkeers- en vervoersplan (Mobiliteitsplan). Daarvoor hoort de gemeente graag de mening van haar inwoners. Hoe denkt men over de

verkeersveiligheid, bereikbaarheid, de wegen en paden, het parkeren en het openbaar vervoer in de gemeente? Via een vragenlijst kan iedereen tot april haar mening en ervaring delen.

Centraal staat de vraag hoe veilig, duurzaam en comfortabel men momenteel reist van A naar B. En de deelnemers kunnen op een kaart plekken aanwijzen, waar het beter kan of juist goed gaat. De gemeente gebruikt de resultaten om te bepalen welke verkeerszaken zij de komende tien jaar gaat verbeteren. En waar dus het geld aan wordt uitgegeven. 

Geef uw mening via www.noardeast-fryslan.nl/mobiliteitsplan

U kunt de vragenlijst ook op papier krijgen. Kom tijdens openingstijden langs op het gemeentehuis in Kollum. Of neem contact op met de gemeente. Dan ontvangt u de vragenlijst met een retourenvelop per post. Als u de vragen hebt beantwoord, kunt u de enquête kosteloos terugsturen.