Deze website is gemaakt in opdracht van de dorpsbelangen van Moarre en Ljussens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging van dorpsbelangen Ljussens

Voorzitter: Thom van Dijk (06 18 68 48 26)

Penningmeester: Piet Klimstra

Secretaresse: Miranda Kuipers

Leden: Jan Folkert Visser, Harriet Elzinga 

dorpsbelanglioessens@hotmail.com

Vereniging van dorpsbelangen Moarre

Voorzitter: Jasper de Veer (06 14 86 99 32)

Penningmeester: Linda Dijkstra

Secretaresse: Elly de Groot

Leden: Nathalie Elzinga, Klaas de Haan en Joke Ellen Botma-Ozenga

doarpsbelang.moarre@gmail.com

Hebt u een vraag?

Mail naar:
info@moarre-ljussens.frl

Social media: