Deze website is gemaakt in opdracht van de dorpsbelangen van Moarre en Ljussens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging van dorpsbelangen Ljussens

Voorzitter: Renze Stiemsma 06 20403549

Penningmeester: Piet Klimstra

Secretaresse: Miranda Kuipers

Leden: Jan Folkert Visser, Harriet Elzinga 

dorpsbelanglioessens@hotmail.com

Vereniging van dorpsbelangen Moarre

Voorzitter: Sjouke Swart

Penningmeester: Linda Dijkstra

Secretaresse: Joke Ellen Botma-Ozenga

Leden: Cornelis Notenbomer, Klaas de Haan en Pietsje Dijkstra-Sietsma

doarpsbelang.moarre@gmail.com

Hebt u een vraag?

Mail naar:
info@moarre-ljussens.frl

Social media: