Deze website is gemaakt in opdracht van de dorpsbelangen van Moarre en Ljussens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging van dorpsbelangen Ljussens

dorpsbelanglioessens@hotmail.com

Vereniging van dorpsbelangen Moarre

doarpsbelang.moarre@gmail.com

Hebt u een vraag?

Mail naar:
info@moarre-ljussens.frl

Social media: