Terug naar overzicht

Jaarvergadering

30 maart 2017
Vanaf 19:45
De Gearkomst

Jaarvergadering Dorpsbelang Lioessens, met onder andere de presentatie van de nieuwe website www.moarre-ljussens.frl