Woensdag 19 september

Onder grote belangstelling van de dorpsbewoners verrichtten Jeanette Dekker (directeur Thus wonen) en Albert van der Ploeg (wethouder) de starthandeling voor het bouwen van twee levensloopbestendige woningen in Lioessens. In Moarre en Ljussens zijn onder de vlag van ‘t Nije Doarp’ diverse initiatieven genomen om de leefbaarheid van de dorpen voor de toekomst te versterken. Voortrekkers van deze groep zijn Gerben Teitsma en Tetty Stiemsma. Zij onthulden vandaag een paneel met tekeningen van de nieuwe huizen, gemaakt door de basisschoolleerlingen. Thus wonen heeft lokale ondernemers aangetrokken om te bouwen: ‘Voor het dorp en door het dorp’. Wie belangstelling heeft om een van de woningen te huren, kan contact opnemen met Thus wonen. Dit is natuurlijk vrijblijvend.