Tag Archief van: Ljussens

Interview Gerben Teitsma over samenwerking Partoer

Waarom is het handig om Partoer in te schakelen? Wie kunnen dit beter uitleggen dan de mensen die met ons te maken hebben gehad. Daarom zet het Friese onderzoeks- en adviesbureau regelmatig een persoon centraal die vertelt over de ervaringen met Partoer. Deze keer is dat voorzitter Gerben Teitsma van het project It Nije Doarp in Moarre-Ljussens.

,,It Nije Doarp Moarre Ljussens is ongeveer drie jaar geleden opgezet na een oproep van Partoer. Zij waren bij wijze van een experiment op zoek naar een dorp in een krimpregio om initiatieven op te zetten. Wij hebben ons daarvoor aangemeld. Op dat moment stond nieuwbouw of renovatie van sociale huurwoningen in de kleinere dorpen op losse schroeven. Daar wilden wij een stokje voor steken. Samen met Partoer, TWA Architecten, Urban Image en woningcorporatie Thús Wonen hebben we een brainstormsessie gehouden om te kijken hoe we dit probleem wilden aanpakken.’’

Intermediair

,,We hebben veel aan de adviezen van consultant Jan Rodenhuis van Partoer gehad. Op een gegeven moment wilden wij een eigen corporatie oprichten. Vanuit zijn ervaringen met soortgelijke projecten in andere dorpen heeft hij ons gewezen op de risico’s en de valkuilen. Toen we eenmaal hadden besloten om toch weer in gesprek te gaan met woningcorporatie Thús Wonen fungeerde Jan Rodenhuis als intermediair tussen beide partijen. Hij heeft ons ook gewezen op de punten waar wij op moesten letten met het aanvragen van subsidies, onder andere bij het Iepen Mienskipsfûns. En zo bleef hij ons gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor ons was Partoer een onmisbare schakel bij het realiseren van dit project.’’

Wij zijn maar ‘gewone’ burgers

,,Dankzij goede gesprekken met de woningcorporatie zijn ze uiteindelijk overstag gegaan. Op korte termijn krijgen we er twee levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen bij op de braakliggende kavel in Ljussens. Zij hebben geluisterd naar onze argumenten die wij goed onderbouwd hadden aan de hand van een enquête die we in het dorp hebben gehouden. Ik zou mensen die – net als ons – een idee hebben voor hun dorp, aanraden om Partoer in te schakelen. Wij zijn maar ‘gewone’ burgers met een enthousiast idee, maar weten vaak niet hoe we moeten beginnen. Bij Partoer weten ze dat wel. Wij zijn dan ook dik tevreden over de samenwerking met Partoer. Dat staat als een paal boven water.’’

‘Een website om trots op te  zijn’

MOARRE/LJUSSENS – De tweelingdorpen Moarre en Ljussens hebben een nieuwe website waar ze trots op kunnen zijn. Dat stelt de projectgroep bestaande uit Marije van der Meer, Klaas de Haan en Jornt Ozenga. Samen met tekstschrijver Klasina van der Werf uit Ee en websitebouwer Convident hebben zij de afgelopen maanden hard gewerkt om een toegankelijke, overzichtelijke website te maken.

,,Met het project It Nije Doarp werken wij als dorpsbewoners samen aan een leefbare woonomgeving voor jong en oud. Een nieuwe website hoort daar bij’’, aldus Jornt Ozenga. Hij heeft de nieuwe website onlangs gepresenteerd aan de dorpsbewoners van Moarre. Op de site is veel informatie te vinden over de dorpen, het project It Nije Doarp en er zijn speciale rubrieken voor foto’s, nieuws en activiteiten. Komende donderdag kunnen ook de bewoners van Ljussens het resultaat bewonderen tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang in De Gearkomst.

De website is uiteraard geschikt gemaakt voor mobiele telefoons en de berichten kunnen eenvoudig gedeeld worden via Twitter en de Facebooksite van Moarre-Ljussens. Andersom is het ook mogelijk om via Instagram foto’s te ‘posten’ die vervolgens meteen op de website zijn te zien. Zo blijven dorpsbewoners op een laagdrempelige manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun dorp.

De nieuwe website is een initiatief van de dorpsbelangen van Moarre en Ljussens. Aanleiding was dat er drie verschillende websites waren die voor verwarring zorgden. Deze sites worden nu doorgelinkt naar de nieuwe zodat er één website is waar inwoners van beide dorpen terecht kunnen voor alle informatie. De dorpen willen met de nieuwe website samen optrekken en op deze manier de vindbaarheid van de dorpen verbeteren.

Nieuwsgierig naar het eindresultaat? Zie www.moarre-ljussens.frl