Tag Archief van: Moarre Ljussens

Wens komt uit voor Morra-Lioessens met nieuwe woningen

MORRA/LIOESSENS – Het dorp Lioessens krijgt op korte termijn twee levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de braakliggende kavel aan de Kamp in Lioessens. Dit heeft woningcorporatie Thús Wonen besloten na overleg met de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’. Het nieuws werd donderdagavond 30 maart aan de bewoners bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering.

Ondanks de krimpverwachting zet Thús Wonen zich graag in voor het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad in Lioessens. Vanuit de projectgroep is nadrukkelijk de wens uitgesproken voor nieuwe huurwoningen voor de ouderen uit het dorp. ,,Wy binne hjir superbliid mei. We ha hjir in pear jier efteroan sitten en ha der alles oan dien om dit foar inoar te krijen’’, stelt Gerben Teitsma van projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’.

Woningbehoefte van ouderen

Beide partijen zijn het er over eens dat het realiseren van nieuwbouw antwoord geeft op een urgente woningbehoefte van ouderen en zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Door de kleine schaal heeft dit project ook een positieve impact op de leefomgeving en de uitstraling van het dorp.

Ondanks het realiseren van twee nieuwbouwwoningen, houdt Thús Wonen vast aan de strategie om de komende jaren gepast terug te groeien in het aantal woningen. Omdat Thús Wonen zich graag inzet voor een ‘zachte landing’ van de krimp betreft het in het project ‘It Nije Doarp’ geen traditionele keuze voor sloop en vervangende nieuwbouw. ,,In dit project kiezen we ervoor om voor de sloop uit te bouwen. Woningen worden in overleg met de Dorpsbelangen pas gesloopt als er sprake is van structurele vraaguitval’’, aldus Leonie Lammers van Thús Wonen.

De bouw van de woningen is eind 2018, begin 2019 gepland. De leden van de projectgroep ‘It Nije Doarp’ hadden gevraagd gebruik te maken van het zogenaamde ‘maatwerkbeleid’ van Thús Wonen. De woningcorporatie gaat hierin mee omdat het dorp actief is op het gebied van leefbaarheid en haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor een goed woonklimaat, nu en in de toekomst. De verschillende partijen blijven hierover samen met de gemeente Dongeradeel in gesprek.

It Nije Doarp

In 2014 is de projectgroep ‘It Nije Doarp Moarre-Ljussens’ gestart – onder leiding van het Friese advies- en onderzoeksbureau Partoer – met als doel de strijd tegen krimp aan te gaan. Inmiddels blijkt het dorp een voorbeeld te zijn voor andere dorpen. Naast het realiseren van deze levensloopbestendige woningen is de projectgroep ‘It Nije Doarp’ ook bezig om de dorpen energiezuiniger te maken. Dankzij een netwerk van vrijwilligers is er onder de noemer ‘Omsjen nei elkoar’ zorg voor iedereen en kan op tijd professionele hulp ingeschakeld worden. Verder wordt er goed samengewerkt met de gemeente Dongeradeel om ervoor te zorgen dat het terrein van de voormalige zuivelfabriek weer toonbaar wordt gemaakt. Gerben Teitsma: ,,Dat is ek in projekt wêr’t wy ús yn fêstbite. En wy litte net earder los foardat wy ús doel berikt hawwe.’’

Voor meer informatie over het project ‘It Nije Doarp’, zie www.moarre-ljussens.frl