Artikelen door ML redacteur

Teruggevonden film

Winst bij Warber Bliuwe

Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra winnen in Morra Lioessens.

zaterdag 23 juli 2022

MORRA/LIOESSENS – De hoofdklassepartij in Morra-Lioessens is een prooi geworden voor Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. In de finale versloegen ze het verrassende partuur van Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra met 5-3 6-4.

Het partuur van Van der Bos nam al snel een voorsprong van 2-0 en later 4-1, maar het partuur van Bauke Triemstra kon daarna aanhaken. Die kwamen terug tot 4-3, maar spannender werd het niet. Voor het drietal is het de vierde hoofdklassewinst van dit seizoen.

Het trio Van der Bos haalde de finale door in de halve finale met 5-4 6-2 te winnen van Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar. In de eerste omloop was het partuur van Van der Bos al met 5-1 6-0 te sterk voor Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Tussendoor hadden ze een staand nummer.

Jacob Wassenaar kwam in zijn eerste partij als vervanger van Dylan Drent tot de tweede omloop. Met Marten Bergsma en Hendrik Kootstra ging hij toen onderuit tegen Nicolay.

In de eerste omloop won het partuur van Bergsma nog van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Het was een van Kingma zijn laatste partijen, want hij stopt na dit seizoen.

Met nog anderhalve week tot de PC had het favoriete partuur van Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar een mindere dag. Ze gingen er in de eerste omloop met 5-1 6-4 af tegen Nicolay.

De vrouwen kaatsten een door-elkaar-lotenpartij in Morra. Daar ging de winst naar Wybrich Bakker, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. In de finale waren ze met 5-0 en 6-0 te sterk voor Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra.

Burendag

Ontmoeting Op 24 september 2022 viert Nederland voor de zestiende keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest, waar elk […]

Budweiser met saté

Tegenover onze pastorie in Morra staat de mooie boerderij van Willem en Sippie Visser. Het is niet zomaar een boerderij […]