Ale Hansma

Ale Hansma. Op deze foto bezig als wilsterflapper. Goudplevieren vangen. Nu is het verboden. Hansma was en van de laatsten die en vergunning had. Hij had lokvogels op de grond en bootste met een fluitje het geluid na, om zo de vogeltjes te lokken.

Corona vaccinatie en vervoer

Binnenkort wordt begonnen met het vaccineren. Waar we deze vaccinatie krijgen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat het voor ouderen uit onze dorpen die niet over zelfstandig vervoer beschikken lastig kan zijn.
Er zijn mogelijkheden om met een taxi te gaan, zonder hiervoor het volle bedrag te betalen. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met www.noordoosthelpt.nl of met http://het-bolwerk.eu.
De WMO voorziet indien nodig in de mogelijkheid om goedkoop taxivervoer te krijgen.
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mail naar info@moarre-ljussens.frl, of vraag uw buren.

Bloembollen voor 2021

Om van 2021 een fleurig jaar te maken heeft de dorpsraad van Lioessens bloembollen geplant op een aantal plekken in het dorp.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Jaarwisseling 20/21

Dit jaar zal de jaarwisseling er anders uit gaan zien. De gemeente is hier inmiddels druk mee bezit en informeert via haar website, facebook en instagram. Hieronder staan de links naar deze bronnen.

https://www.facebook.com/noardeastfryslan/photos/a.530496577435669/970420660109923/

https://www.instagram.com/p/CHINXgIHobP/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling

Met name de groepen die het carbidschieten en het vuurwerk organiseren worden opgeroepen deze informatie goed te lezen.

Kneuzenkaatsen 2020

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Gouden huwelijksjubileum Teake en Sietske

Teake en Sietske Klimstra uit Lioessens kijken en luisteren met hun kinderen en kleinkinderen naar de serenade van muziekkorps Advendo die hen vrijdagavond 4 september jl werd gebracht ter ere van hun 50 jarig huwelijk. Natuurlijk waren er ook buurt- en dorpsgenoten die deze feestelijke klanken niet wilden missen en het bruidspaar, op afstand, feliciteerden.

Zonnebloemen groeien boven het hoofd

Jan J Holwerda uit Lioessens is iedere dag weer blij verrast bij het aanschouwen van de vele zonnen tellende zonnebloem. Meer dan twintig stuks aan één plant. ‘’Dat dit allemaal uit één pitje kan groeien, onvoorstelbaar!’ Aldus de negentigjarige Lioessemer.

Diensten op zondag

snein 27 septimber: startsnein om 10.30 oere op it sportfjild

freed 20 novimber: Sirkelslag Kids om 19.00 oere de Gearkomst

freed 5 febrewaris: Sirkelslag Young om 19.00 oere de Gearkomst

Openlucht Kerkdienst

Spelletjescircuit de Griffel Lioessens/Morra

Het schooljaar is teneinde ook voor de kinderen van basisschool de Griffel te Lioessens/Morra. Op het schoolplein werd het feestelijk ingeluid met het zogenaamde snoepgooien door de kinderen van groep acht. Vrijdagmorgen 3 juli was er een spelletjescircuit uitgezet op het sportveld ‘Tusken de Doarpen’. ook dit hadden de leerlingen van groep acht georganiseerd. Tussen de spelen door was er een pauze met drinken en wat lekkers en als afsluiting van de morgen een lekker broodje hamburger.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.