Poppen voor Kamp Morra

Op 2 april wil de organisatie van Kamp Morra 4222 poppen op het land aan de Bûtenwei in Morra (naast Willem en Sippie Visser) plaatsen. Deze poppen staan symbool voor de alleenreizende vluchtelingenkinderen in en rond kamp Moria. De jeugd van Morra-Lioessens is hier al erg actief mee bezig geweest. Inmiddels zijn er door de jongeren al zo’n 300 poppen gemaakt. De leerlingen van de Griffel helpen mee door gezichten te maken. De jongeren gaan samen 617 poppen maken (dit is het totaal aantal inwoners van Morra-Lioessens). Veel inwoners hebben hiervoor kleding aangeboden. Heel erg bedankt hiervoor.

Ook andere inwoners maken poppen, samen met het gezin of als buurt. Dit aantal is 36. Dus totaal worden er in Morra-Lioessens 653 poppen gemaakt voor Kamp Morra!

Vanaf 30 maart begint de organisatie met de opbouw van kamp Morra. Hier zijn vrijwilligers voor nodig. Via bijgaande link kun je je opgeven als vrijwilliger: https://www.kampmorra.nl/help-je-mee- kamp-morra-opbouwen-en-of-afbouwen/.

It ferhaal fan ús lânskip

Kamp Morra

Beste inwoners van Morra en Lioessens

Als organisatie van voetspoor van liefde willen we ook aandacht besteden aan Kamp Morra.
Op 2 april wil de organisatie van Kamp Morra 4222 poppen op het land naast Willem en Sippie Visser plaatsen, deze poppen staan symbool voor de alleenreizende vluchtelingenkinderen in en rond kamp Moria (voor meer informatie www.kampmorra.nl

 1. ( Erwten) soep verkoop:

Middels een soep verkoop willen we deze actie financieel ondersteunen. Op zaterdag 13 maart kunt u soep afhalen of thuis laten bezorgen. 

! u kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger om soep te maken, graag z.s.m. doorgeven !

Keuzemenu:

 1. Groentesoep
 2. Tomatensoep
 3. Erwtensoep

U kunt aangeven of u een bakje (s) van een ½ liter of 1 liter wilt ontvangen. De soep wordt koud aangeleverd. De kosten zijn 5 euro per liter. Dit mag u contant betalen bij het afhalen/bezorgen of overmaken op het rekening nummer van de Diaconie NL 71 RABO 034.6165 o.v.v. soep Kamp Morra

Naam:
Adres:
Keuze soep:
Hoeveelheid: 
Bezorgen: Ja/Nee

Inleveren ( foto van maken en appen mag ook)  voor maandag 8 maart bij 

 • Antsje Boonstra, Moarsterwei 4 Lioessens 06-0630687406
 • Aukje Dijkstra, Koudenburgerreed 4 Morra 06-13473079
 • Mynke Hoekstra, Siniastrjitte 6 Lioessens 06-51681577

Afhalen op zaterdag 13 Maart tussen 10.00 en 12.00 uur bij Mynke Hoekstra.
Als u voor de optie bezorgen heeft gekozen wordt het tussen 10.00 en 12.00 uur bij u thuis bezorgd. 

 1. Poppen maken: 

Ook willen we helpen bij het realiseren van de 4222 poppen die op Kamp Morra komen te staan. 

 • Met de jeugdclubs van Morra Lioessens gaan we de uitdaging aan om de eerste 200 poppen namens Morra Lioessens te maken
 • Wij willen u en jou vragen om ook allemaal aan de slag te gaan om een pop/poppen te maken. Dit kunt u individueel doen of bv als buurtvereniging
 • Graag voor 15 maart aan Aukje, Antsje of Mynke doorgeven hoeveel poppen u/jij/jullie willen maken. Wij geven het totaal aantal poppen dan door aan de organisatie van Kamp Morra 
 • Wij halen de poppen bij u op en zorgen dat ze op Kamp Morra komen te staan
 • Instructies voor het maken van de pop> zie hieronder
 • Voor het lichtje op de poppen zorgen wij 

Kamp Morra

Beste inwoners van Morra en Lioessens,

Zeer waarschijnlijk is het je niet ontgaan, op Lesbos zijn grote vluchtelingenkampen met groot leed. Duizenden kinderen zitten daar, gevlucht, zonder ouders of familie. Een van de kampen, Kamp Moria is afgelopen september afgebrand en sindsdien zijn in het nieuwe kamp de leefomstandigheden nog erger geworden zo niet mensonterend.
Wij, Sharon, Marian en Wini, hebben het hier al een tijdje over. Is dit hoe we met mensen, met kinderen, om willen gaan? Wat zegt dat over onze eigen samenleving?
Wij wilden niet meer toekijken, maar iets doen! Samen kwamen we daarom met een idee:

Op 2 april willen we ‘Kamp Morra’ bouwen. Aan de rand van het dorp, op het weiland van Willem en Sippie Visser, plaatsen we meer dan 4000 poppen. Deze poppen worden door gezinnen, scholen, dorpen, kerken etc. in heel Noord Nederland gemaakt. Elke pop staat voor een gesprek: wat vind jij ervan hoe we met vluchtelingen omgaan? Hoe kinderen leven in de kampen in Griekenland? etc. De poppen staan symbool voor de alleenreizende kindvluchtelingen. Bij het opruimen van de poppen willen we de kleding van de poppen naar Griekenland sturen.

Met twee mini-documentaires willen we ook online impact maken. Dit doen we door visueel te maken dat Kamp Moria ook Kamp Morra had kunnen zijn. Deel 1 gaat over de ‘poppen’ die aankomen via Schiermonnikoog en deel 2 gaat over het kamp bij Morra. Want eigenlijk gebeurt op Lesbos ‘hetzelfde’, het eiland wordt overspoeld met vluchtelingen, maar dat had net zo goed in Morra kunnen gebeuren als er oorlog in Scandinavië was geweest. Moria op Lesbos, kan ook in de toekomst in jouw dorp of stad zijn. Sterker nog, stel je voor dat hier oorlog uitbreekt en jij bent zelf op de vlucht en je raakt jouw kind onderweg kwijt en deze komt alleen in een kamp in een vreemd land aan…

Uit cijfers van de Griekse organisatie E.K.K.A. blijkt dat er in Griekenland in totaal ruim 4.000 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn. 93 procent van hen is een jongen, 7 procent is een meisje. 8 procent van hen is jonger dan 14 jaar. Zij komen uit Afghanistan (29 procent), een deel komt uit Pakistan (25 procent) en 12 procent komt uit Syrië. 34 procent van de kinderen komen uit andere landen. (Peildatum: 31 augustus 2020)

Kinderrechten beginnen niet pas wanneer een kind een vluchtelingenstatus heeft. Nederland zou deze problematiek vanuit dat besef moeten benaderen en de kinderen moeten bezien vanuit de noodzaak om hen te beschermen. De kwetsbaarheid van minderjarigen gaat boven hun status, al dan niet een vergunning of hun nationaliteit. En als na onderzoek in Nederland blijkt dat een kind uiteindelijk wél veilig herenigd kan worden met familie in het land van herkomst, dan is dat ook een duurzame oplossing.

Waarom doen we dit?

 • Het is een oproep aan de politiek; 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We willen het nieuwe kabinet oproepen om deze duizenden kinderen prioriteit te maken in de coalitieonderhandelingen.
 • Bewustwording in de samenleving creëren: dit kunnen we toch niet maken om deze kinderen zo in de steek te laten? Oproepen tot actie, dit kun jij doen!
 • We willen dit in perspectief stellen en onder de aandacht brengen door de vraag te stellen, stel je voor dat jij in kamp Moria zou zijn? 
 • De politiek van morgen beïnvloeden: we betrekken kinderen en jongeren en hun ouders in dorpen, wijken en scholen bij het maken van de poppen. Hierdoor komen ze in aanraking met het thema en hopelijk beseffen ze dat mede-menselijkheid een groot goed is. Zij worden de politieke leiders van morgen, we willen een zaadje planten voor een meer menselijke toekomst.

We hopen dat jullie ook warm lopen voor ‘Kamp Morra’ en dat je wellicht zelfs wilt helpen. Je kunt je aanmelden als vrijwilliger via kampmorra@gmail.com

Overlast? 

In principe gaan we ervan uit dat jij als bewoner geen last hebt van dit initiatief maar het zal rond 20 maart wel wat drukker zijn dan gebruikelijk. Er zijn een aantal momenten waarop we ons voor kunnen stellen waarop dat is. 

 • Eind maart worden de poppen verzameld die her en der gemaakt zijn. Bij voorkeur rijden ze langs het weiland, stoppen daar en vrijwilligers halen de poppen uit de auto, bus of van de kar waarna ze door kunnen rijden. Wellicht dat we hiervoor een adviesroute door het dorp maken zodat ze een rondje kunnen rijden. Mocht je hier een idee voor hebben laat het weten! 
 • Op 2 april, de dag dat het kamp staat, hopen we media-aandacht te genereren en dat mensen langs komen om foto’s te maken. 
 • Op 3 april, tijdens het opruimen. 

Als er vragen zijn, opmerkingen of aanvullingen stuur dan even een mail naarkampmorra@gmail.com. Binnenkort gaat er ook een website live met meer informatie: www.kampmorra.nl

Groeten, 

Marian van Voorn, Sharon Postma en Wini Weidenaar 

p.s. deze actie is een burgerinitiatief. We doen het vrijwillig, maar we doen het niet alleen. We krijgen hulp van verschillende mensen en organisaties die hun tijd ook vrijwillig inzetten, waaronder Vluchtelingenwerk, die deze actie steunt.

Vaccineren in Noardeast Fryslân

Onderstaand bericht werd op dinsdag 2 februari gepubliceerd. Daarnaast werd ook duidelijk dat er binnenkort een vaccinatielocatie in Dokkum zal komen. Zodra daar nieuws over is zullen we dat ook hier vermelden.

Ale Hansma

Ale Hansma. Op deze foto bezig als wilsterflapper. Goudplevieren vangen. Nu is het verboden. Hansma was en van de laatsten die en vergunning had. Hij had lokvogels op de grond en bootste met een fluitje het geluid na, om zo de vogeltjes te lokken.

Corona vaccinatie en vervoer

Binnenkort wordt begonnen met het vaccineren. Waar we deze vaccinatie krijgen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat het voor ouderen uit onze dorpen die niet over zelfstandig vervoer beschikken lastig kan zijn.
Er zijn mogelijkheden om met een taxi te gaan, zonder hiervoor het volle bedrag te betalen. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met www.noordoosthelpt.nl of met http://het-bolwerk.eu.
De WMO voorziet indien nodig in de mogelijkheid om goedkoop taxivervoer te krijgen.
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mail naar info@moarre-ljussens.frl, of vraag uw buren.

Bloembollen voor 2021

Om van 2021 een fleurig jaar te maken heeft de dorpsraad van Lioessens bloembollen geplant op een aantal plekken in het dorp.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Jaarwisseling 20/21

Dit jaar zal de jaarwisseling er anders uit gaan zien. De gemeente is hier inmiddels druk mee bezit en informeert via haar website, facebook en instagram. Hieronder staan de links naar deze bronnen.

https://www.facebook.com/noardeastfryslan/photos/a.530496577435669/970420660109923/

https://www.instagram.com/p/CHINXgIHobP/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling

Met name de groepen die het carbidschieten en het vuurwerk organiseren worden opgeroepen deze informatie goed te lezen.

Kneuzenkaatsen 2020

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.